Absolventi - Školní rok 2009/2010 (tablo)


Školní rok 2009/2010


Celkem 62 absolventů

hudební obor – 53 absolventů
taneční obor – 7 absolventů
literárně - dramatický obor – 0
výtvarný obor – 2

absolventi I. stupně – 46 ( 8 chlapců, 38 dívek )
absolventi II. stupně – 16 ( 8 chlapců, 8 dívek )


Počet absolventů hudebního oboru, dle nástrojů

elektronické klávesy 4
elektrická kytara 3
housle 6
klarinet 4
klavír 12
kytara 1
příčná flétna 4
violoncello 1
zobcová flétna 5
zpěv 13


Tablo

Zvětšit tablo


 
Přehled dalších článků | Datum: 16.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov