Absolventi - Školní rok 2013/2014 (tablo)


Absolventi Školní rok 2013/2014


Celkem 74 absolventů

hudební obor – 54 absolventů
taneční obor –    5 absolventů
literárně - dramatický obor – 5 absolventů
výtvarný obor – 10 absolventů

absolventi  I. stupně – 61  (13 hochů, 48 dívek)
absolventi II. stupně – 13  (5 hochů, 8 dívek)


Počet absolventů hudebního oboru, dle nástrojů

baskytara 4
bicí 1
elektronické klávesy 2
elektrická kytara 1
housle 8
klarinet 3
klavír 13
kytara 2
příčná flétna 5
zobcová flétna 7
zpěv 8


Tablo

Zvětšit tablo


 
Přehled dalších článků | Datum: 29.06.2014

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov