Další cenná ocenění v Ústředních kolech soutěží ZUŠ

Soubor bicích nástrojů ze třídy Mgr. Miroslava Bazgera

ve složení: Daniel Figura, Vojtěch Hanák, Tomáš Javůrek,
Ondřej Kučera, Martin Magyarics, Ivan Mucha,
Michal Nemčok, Matěj Sirotek a Jan Tomis


získal v Praze dne 17. května 2015
v ústředním kole soutěže ZUŠv souborové hře bicích nástrojů
ve IV. kategorii
1. cenuCimbálová muzika Vonička
pod vedením Bc. Jiřího Pospěcha
získala v Ústředním kole soutěže ZUŠ
ve hře na lidové nástroje krásné

3. místo.

Soutěž probíhala v Mikulově ve dnech 7. – 8. května 2015.

Dále CM Vonička získala Cenu poroty za výrazný regionální pěvecký projev.


Vedení školy blahopřeje ke krásnému úspěchu!


 
Přehled dalších článků | Datum: 24.05.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov