Další úspěchy našich žáků v krajských kolech soutěží ZUŠ

 Výsledková listina krajského kola soutěže ZUŠ
ve hře na dechové nástroje,
které se konalo 25 – 26. 3. 2015 v Orlové


Hra na zobcovou flétnu

kategorie   žák                    pedagog                      umístění

 1.  Šurkovská Hana  Jarmila Paclová MA MA  1. místo
 1.  Mann Marek  Bronislav Jonszta  1. místo
 3.  Malyszka Lukáš  Bronislav Jonszta  1. místo s postupem do ústředního kolaKlarinet

 1.b  Wewiórka Adam  Bronislav Jonstza
 1. místoTenor

 4.

 Bartovič Jan  Bronislav Palowski  3. místo
 Krajské kolo Soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje

 Ivan Mucha    Mgr. Miroslav Bazger
 1. místo
 Soubor bicích nástrojů Mgr. Miroslav Bazger
 1. místo s postupem do ústředního kola
 V krajském kole Soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje

 získala naše cimbálová muzika Vonička
 1. místo s postupem do celostátního kola
 a její vedoucí Bc. Jiří Pospěch

 obdržel zvláštní ocenění poroty za příkladné vedení

  

Blahopřejeme a všem postupujícím v celostátních kolech držíme palce!

 
Přehled dalších článků | Datum: 06.04.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov