Fotogalerie


Podívejte se na naše realizované společenské akce, koncertů jak našich žáků, absolventů tak i učitelů, fotografie ze školních vernisáží, z výletů apod.. V naší fotogalerii zkrátka najdete obsáhlý archív různých akcí ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově. Přejeme příjemnou zábavu.

Průběžně aktualizujeme...

Absolventské koncerty

Koncerty učitelů

Vánoční koncerty

Taneční akademie

Soutěže

Vernisáže

Aprílová kytara

Dětské dny

Mikuláš

Ostatní akce

Havířovská nota
Foto 24Foto 11Foto 14Foto 33Foto 1
Celkový počet kategorií: 168 | Celkový počet fotografií: 4620 | Celkem zhlédnutí fotografií: 2839827
                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov