Gradus ad Parnassum 2021Na konci ledna 2021 se na Fakultě umění Ostravské univerzity uskutečnil již šestý ročník Festivalu instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum. Letošní ročník byl zaměřen na dílo doc. Eduarda Douši, přihlásilo se 14 dětí ze Základních uměleckých škol z Ostravy, Opavy, Bohumína, Havířova a Hlučína.

Interpretační seminář vedl doc. Ivo Kahánek, který velmi citlivě a erudovaně radil dětem při ztvárnění skladeb E. Douši a v dalším libovolně voleném díle. Vzhledem k epidemiologické situaci nebyl seminář otevřen veřejnosti, ale byl v celé šíři nahráván. Po zpracování se videa objeví na stránkách Ostravské univerzity, kde je najdou všichni přihlášení pedagogové. Na stránkách univerzity jsou umístěna videa všech předešlých ročníků Festivalu.

Význam tohoto materiálu v současných souvislostech a omezeném prezenčním vyučování stále stoupá. Je využíván ve výuce mladých klavíristů na Katedře klávesových nástrojů, ale slouží také jako zpestření on-line výuky pedagogům a žákům na ZUŠ a konzervatořích. Vzhledem k tomu, že jsou zde zaznamenávány semináře a přednášky od samého počátku festivalu, slouží také jako určitý časosběrný dokument a samozřejmě je studnicí informací. Ty jsou primárně členěny podle zaměření jednotlivých ročníků (Luboš Sluka, Klement Slavický, Petr Eben, Ilja Hurník, Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová, čeští klasikové), ale dále pak umožňují výběr podle jednotlivých skladeb, účinkujících a z metodicky podstatného hlediska ̶ podle interpretačních fenoménů řešených při výuce (charakter skladeb, rytmická stránka, práce na dynamice, práce s hracím aparátem apod.).

Semináře se zúčastnili i žáci ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově: Agáta a Filip Rečičárovi ze třídy Elišky Novotné. Zahráli skladby Eduarda Douši pro sólový i čtyřruční klavír (Studie II. č. 3 a 7, koledu Chtíc, aby spal, Opičí swingové naschvály), Sonátu G dur Františka Xavera Duška a skladbu mladé české skladatelky Markéty Dvořákové: Dvě ovečky kamarádky. Děti měly výjimečnou možnost zahrát si na koncertní klavíry značky Steinway, což byla zároveň v době distanční výuky výzva i inspirace.

doc. MgA. Novotná Eliška

 
Přehled dalších článků | Datum: 01.02.2021

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov