Houslová soutěž „O cenu Václava Krůčka 2018“.


     V
e dnech 14. a 15. dubna 2018 proběhla v ZUŠ Nový Jičín houslová soutěž „O cenu Václava Krůčka 2018“.
Poblíž centra historického náměstí se v prostorách ZUŠ rozléhaly ze všech stran libé tóny houslí. Sešlo se zde 61 houslistů z celé ČR spolu se zahraničními účastníky z Polska, Slovenska a Ukrajiny. Výkony všech byly zážitkem nejen pro rodiče, učitele a příznivce této soutěže, ale i pro porotu, která všechny účastníky ocenila diplomem .

Soutěž probíhala v VII. kategoriích pro houslisty ve věku 8 – 17 let. Za ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov, p.o. soutěžili tři žáci – houslisté ze třídy uč. Jarmily Gradkové.

Ve III. kategorii soutěžil 10-ti letý František Benda za klavírního doprovodu 13-ti letého žáka Matyáše Volného ze třídy uč. Marty Ondruškové. Z 11 houslistů získal František 2. cenu.
Porota udělila také zvláštní ocenění Matyášovi za citlivý klavírní doprovod.

V V. kategorii soutěžil David Harok za klavírního doprovodu uč. Marty Ondruškové. Z 8 soutěžících získal Pamětní list za účast.

Ve sloučené VII. kategorii soutěžila 15-ti letá Amálie Dobšíková za klavírního doprovodu p. uč. Marty Ondruškové. Z 12 soutěžících získala v silné konkurenci velmi cenné 2. místo.

Všem našim žákům patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci naší ZUŠ i města Havířova. Poděkování patří také p. uč. Martě Ondruškové za citlivý klavírní doprovod.

Na závěr je třeba dodat, že celkovou atmosféru soutěže umocnila přítomnost vynikajícího houslového pedagoga prof. Václava Krůčka – dnes již 90-ti letého, na jehož počest se tato soutěž pořádá.

Zpracovala Jarmila Gradková

   

 
Přehled dalších článků | Datum: 22.04.2018

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov