Hudební obor


Studium hudebního oboru se dělí na:

- Přípravné studium (PS) - délka studia 1 – 2 roky
- I. stupeň základního studia - délka studia 7 let
- II. stupeň základního studia - délka studia 4 roky
- Studium pro dospělé  Přípravné studium (PS)

Žáci, přijatí do PS navštěvují výuku v 1. pololetí ve společné třídě, kde si děti dále prohlubují svoji hudebnost a rozvíjí se jejich talent formou hudebních her, soutěží, společného zpěvu a seznamují se tam s nejzákladnějšími odbornými pojmy. Ve 2. pololetí společné vyučování pokračuje a zároveň jsou po konzultaci s rodiči děti rozděleny do tzv. nástrojových skupinek (2 – 4 děti), kde získají elementární představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje.

V tomto pololetí lze žáky zařadit do výuky klavír, housle, violoncello, zobcovou flétnu, akordeon (harmonika), kytaru a také do hlasové výchovy, ze které se později odvíjí také vyučování sólového zpěvu. (Ve věku deseti let mohou děti, které studují zobcovou flétnu, přecházet na další dechové nástroje – příčnou flétnu, klarinet, hoboj, trubku a později i na fagot, saxofon, lesní roh a pozoun).

Po dlouholetých pedagogických zkušenostech doporučujeme, aby při volbě hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte a vzali také v úvahu rady a doporučení našich pedagogů. Při rozhodování a volbě hudebního nástroje popř. oboru Vám naši učitelé poskytnou veškeré informace a odbornou pomoc.


I. a II. stupeň základního studia

Po absolvování hudební přípravky (PS) jsou žáci, u kterých se projeví přiměřené vlohy, zařazeni do výuky na I. stupni ZUŠ, který trvá 7 let (věk do 14 let). Po absolvování prvního stupně pak mohou pokračovat na čtyřletém II. stupni (věk do 18 let). Mají-li zájem, mohou pokračovat ještě ve studiu pro dospělé.

Studium hudebního nástroje je pro žáka hlavním předmětem, vedle kterého ještě prvních pět let navštěvuje vyučování hudební nauky (HN). Žáci smyčcového oddělení jsou zařazení od 3. ročníku do souborové a orchestrální hry, žáci kteří navštěvují výuku sólového zpěvu jsou zařazování do sborového zpěvu. Žáci dechového oddělení navštěvují dechové soubory.


V hudebním oboru nabízíme hru na tyto nástroje:

klavír, harfa,
housle, viola, violoncello, kontrabas,
kytara - klasická, elektrická, žánrová a basová,
sólový zpěv, sborový zpěv  
příčná flétna, trubka, klarinet, saxofon,
akordeon (harmonika), elektrické klávesy, bicí,
pro starší žáky probíhá výuka počítačové hudby. 

                              Komorní sál školy                                                                   Reprezentační sál školy
 

 

 
Přehled dalších článků | Datum: 11.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO