Koncert pro MŠ E. Holuba

Ve středu 29.1.2014 jsme se vypravili za dětmi do mateřské školky na ul. E. Holuba, kde jsme jim předvedli různé hudební nástroje a poté uspořádali malý koncert. Děti musely hádat, jak se který nástroj jmenuje a jaké zvířátko se na něj dá zahrát.
Nejvíce se jim líbil klarinet a violoncello, které si pořád pletli s basou. Také si poslechly milostnou píseň zahranou na kytaru a skladbičky na tři různé flétny - zobcovou, altovou a příčnou. Zahráli jsme jim i na klavír a housle.
Dětem i účinkujícím se akce moc líbila, fotografie si můžete prohlédnou v naší fotogalerii, v sekci Ostatní akce.


odkaz:
http://www.zuslj-havirov.cz/fotogalerie/96_29-1-2014-koncert-v-ms-e-holuba_1.html
 
Přehled dalších článků | Datum: 22.02.2014

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov