Koncert v MŠ Emila Holuba

    Ve čtvrtek 12.2.2015 jsme navštívili děti v mateřské škole na ulici Emila Holuba.
Uspořádali jsme pro ně malý dopolední koncert, na kterém jsme jim předvedli různé hudební nástroje -
zobcovou, altovou a příčnou flétnu, violoncello, kytaru, klavír a klarinet.
Největším překvapením však byly dva neznámé nástroje -  fagot a saxofon,
které dětem předvedl a poté i na oba nástroje zahrál p. uč. Hugo Kielar.


foto zde: 
www.zuslj-havirov.cz/fotogalerie/111_12-02-2015-koncert-v-ms-e-holuba_1.html    
 
Přehled dalších článků | Datum: 15.02.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov