Krajské kolo soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a ostatní orchestry v Havířově

 Krajské kolo soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a ostatní orchestry v Havířově

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov- Podlesí, p.o. byla v pátek 21.dubna 2017 hostitelem krajského kola soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a ostatní orchestry, které se v 17 souborech zúčastnilo 250 žáků ze základních uměleckých škol z Moravskoslezského kraje. Pětičlenná odborná porota udělovala ocenění v sedmi kategoriích a měla náročné rozhodování, protože umělecká úroveň všech soutěžících byla vysoká.

Naši základní uměleckou školu reprezentoval v soutěži soubor Jamsight vedený Mgr. Miroslavem Bazgerem, který získal zlaté pásmo a Školní orchestr, který pod vedením Jany Prefetové získal zlaté pásmo a zároveň postup do celostátního kola soutěžní přehlídky, které se bude konat v Litvínově.

Celkové výsledky soutěže jsou k dispozici na webové stránce:
http://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=13.

Všem soutěžícím blahopřejeme a zároveň děkujeme za podporu Magistrátu města Havířov, díky které mohl organizátor soutěže ZUŠ L. Janáčka Havířov ocenit všechny soutěžící žáky krásnými věcnými dárky.
 
         


 
Přehled dalších článků | Datum: 28.04.2017

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov