Na hřišti Nový Svět vzniklo nové graffitiSpráva sportovních a rekreačních zařízení požádala pro děti ze základních uměleckých škol o pomoc při opravě mantinelů víceúčelového hřiště v Prostřední Suché, které byly poškozeny vandaly. Pod dohledem známého a zkušeného havířovského graffitisty Nikoly Vavrouse a jeho týmu si mladí výtvarníci vyzkoušeli základy tohoto moderního umění. Celkem se akce zúčastnilo přes 20 dětí se svými učitelkami.

"Mantinely víceúčelového hřiště byly poničené vandaly, a proto jsme rozhodli, že ve spolupráci s žáky uměleckých škol budou mantinely nastříkány uměleckým graffiti. Tým sprejerů pod vedením Nikoly Vavrouse udělal stěžejní plochy a připravil základní obrysy jsou pro práci dětí. Některé části mantinelů zůstaly pro volnou tvorbu žáků. Myslím, že na výsledných obrázcích je vidět talent dětí," řekl ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Radomír Kácal.

Celý článek: ZDE

Fotogalerie: ZDE
 
Přehled dalších článků | Datum: 17.10.2017

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov