Náhradní termín pro přijímací talentové zkoušky

 
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
vypisuje náhradní termín pro přijímací talentové zkoušky do hudebního,
literárně-dramatického a výtvarného oboru
pro školní rok 2019/2020.

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat
ve
čtvrtek 29.srpna 2019 v době 10 – 16 hodin .                                                                                                                                    Ing. Anna Mikulová
 
Výtvarná a multimediální tvorba

Od září 2018 nabízí ZUŠ Leoše Janáčka nové studijní zaměření výtvarného oboruVýtvarná a multimediální tvorba.
Výuka je zaměřena na tvůrčí práci s digitálními technologiemi a jejich využití jako nástroje pro výtvarné vyjádření. Žáci se během studia seznamují se základy fotografování, animace, grafiky a designu. Rozvíjejí své praktické dovednosti v oblasti užívání hardwarových zařízení, jako jsou například digitální fotoaparát, pc, scanner, grafický tablet a zároveň jejich softwarového vybavení. Nejsou opomíjeny ani klasické výtvarné techniky, které jsou dále rozvíjeny a obohacovány digitálními postupy. V současné době se nová média podílejí na utváření našeho každodenního života a tak se žákům nabízí široké pole uplatnění pro získané znalosti.
                                                                                                  

 
Soubor ve formátu application/pdf

Kritéria pro přijímání žáků do ZUŠ L. Janáčka Haví

Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 40KB | Počet stažení: 193x
Uložit soubor
Přehled dalších článků | Datum: 26.06.2019

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO