Obory

ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov-Podlesí,

přijímá pro školní rok 2015/2016 žáky od 5 let

do hudebního: klavír, harfa,
housle, viola, violoncello, kontrabas,
kytara - klasická, elektrická, žánrová a basová,
sólový zpěv, sborový zpěv
příčná flétna, trubka, klarinet, saxofon,
akordeon (harmonika), elektrické klávesy, bicí,
pro starší žáky probíhá výuka počítačové hudby.
tanečního: (klasický, moderní a lidový tanec)
literárně-dramatického: (nabízíme výuku základů stepu)
výtvarného oboru.


Výtvarný obor nabízí možnost studia i pro dospělé.

Textilní výtvarné techniky:

Ozvláštnění oděvu:

- vyvazovaná batika
- sypaná batika
- skládaná batika

Tapisérie nebo dekorační uplatnění textilu:
- vosková batika
- tkaná tapisérie
- tapisérie z netradičních materiálů
- textilní aplikace

Keramika:
- vytáčení na kruhu
- tvarování z ruky


Dětský pěvecký sbor Skřivánek

hledá do svých řad zpěváky, chlapce a děvčata od 9-ti let.
Každé pondělí od 15,30 do 17,00 hodin


Přípravný pěvecký sbor Notička

uvítá malé zpěváčky od 5-ti do 9-ti let.
Přijmeme děti, které si rády zazpívají a naši školu zatím nenavštěvují.
Každé úterý od 15,30 do 17,00 hodin.


Žákovský taneční orchestr

přijme mezi sebe především hráče na žesťové nástroje.
Věk není rozhodující, uvítáme nejen děti a mládež, ale i zkušené hráče,
kteří si rádi zahrají s našimi žáky.
Orchestr zkouší každé úterý od 17,00 hodin

Těšíme se na vás!

Bližší informace na sekretariátě ZUŠ, tel. 596 411 064
  

 
Přehled dalších článků | Datum: 11.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO