Výpis všech článků z rubriky Úspěchy v soutěžích

Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

11
dubna

Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů ZUŠ Frýdek-Místek 4.-5. dubna 2013


                     soutěžící                                                     vyučující
                                        

1. místo s postupem do ústředního kola
                  Lenka Balajová       zobcová flétna     Ivana Klegová
                  Ondřej Kohut            violoncello          Mgr. Lukáš Novotný
                  Sára Tabarová         klavír                    Marta Ondrušková


                     Anežka Indráková   housle               Jarmila Gradková
2. místo Ondřej Kohut            violoncello         Mgr. Lukáš Novotný
                    Markéta Korbelová  klavír                   Pavla Staufčík Lichosytová

                     Kristýna Chlebová   housle                  Jana Prefetová
1. místo Amálie Dobšíková    housle                 Jarmila Gradková
                    Jan Ožana                  klavír                     Věra Hovořáková


Blahopřejeme našim žákům k vynikajícím výsledkům

Další foto ve Fotogalerii - v sekci Ostatní akce

Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

7
dubna

Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje konaného dne 22.3.2013 v ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná


Blahopřejeme !
kategorie       jméno a příjmení žáka                  jméno pedagoga                            umístění

II.                    Adéla Bitzánková                           Mgr.Taťána Křešová                     1. místo s postupem do ústředního kola

IV.                   Noemi Gruntorádová                     Roman Kulla                                  2. místo

IV.                   Tereza Hovadíková                        Mgr. Taťána Křešová                    2. místo

VI.                   Klára Janušková                            Mgr. Taťána Křešová                    2. místo

VIII.                 Veronika Frodlová                          Mgr. Taťána Křešová                    2. místo


Velký úspěch našeho žáka v Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

7
dubna

V Krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, které proběhlo
dne 26. března 2013 v ZUŠ Klimkovice získal žák Daniel Kondělka
ze třídy p. uč. Romana Kully v 0. kategorii 1. místo s postupem
do ústředního kola soutěže ZUŠ.

Blahopřejeme !

Velký úspěch našeho žáka v Okresní soutěžní akordeonové přehlídce

13
března

V Okresní soutěžní akordeonové přehlídce konané dne 27. února 2013 na ZUŠ B. Martinů v Havířově  získal náš žák Daniel Kondělka ze třídy p. uč. Romana Kully v 0. kategorii 1. místo s postupem do Krajského kola soutěže ZUŠ

Blahopřejeme!

Výsledková listina Okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

10
března

Výsledková listina Okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Výsledková listina Okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, konaného dne 5. března 2013 v ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín,  smyčcová terzetta 

Výsledky Krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 6. – 7. března 2013

10
března

Výsledky Krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů
6. – 7. března 2013

 

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2010/2011

16
února

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2010/2011Soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT ve hře na smyčcové nástroje a klavír ve školním roce 2010/2011

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2009/2010

16
února

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2009/2010


Soutěže za školní rok 2009/2010


V krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů vyhlašované MŠMT obsadilo naše trio 2. místo.

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2008/2009

16
února

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2008/2009


Soutěže za školní rok 2008/2009

Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje ZUŠ J. R. Míši, Orlová - Poruba, dne 18. a 19. března 2009

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2007/2008

16
února

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2007/2008


Soutěže za školní rok 2007/2008


Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2007/2008

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2006/2007

16
února

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2006/2007


Soutěže za školní rok 2006/2007


Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2006/2007

Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí

16
února

Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí

Mezinárodní Kocianova houslová soutěž v Ústí nad Orlicí. Ellen Klodová - čestné uznání I. stupně v III. Kategorii pod vedením uč. J. Gradkové, klavírní spolupráce M. Ondrušková.Celkový počet článků: 42

1 [2]

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            zusljhavirov@gmail.com
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO