Výpis všech článků

Baby balet

23
září

 
 Máme ještě volná místa,
 zájemci, hlaste se do 5.10.Informace k 18.9.2020

22
září

 

Vážení rodiče, žáci a studenti,
na základě rozhodnutí MZ ČR ze dne 17. září 2020 platí od 18. září 2020 povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorách školy, tedy včetně učeben.
Výjimka je u výuky zpěvu, hry na dechové nástroje a vzdělávání v tanečním a literárně dramatickém oboru.
Za čipové dveře v budově školy je povolen vstup pouze žákům školy.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

AKTUALIZOVÁNO

21
září

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
• Škola realizuje ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
• Žáci a zákonní zástupci jsou povinni v prostorách školy dodržovat všechna aktuální hygienická doporučení.
• Ve společných prostorách školy mají všechny osoby povinnost nosit roušku.

         

Přihláška pro stávající žáky školy na školní rok 2020/2021

26
května

Přihláška pro stávající žáky školy na školní rok 2020/2021 je ke stažení ZDE

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZUŠ L. Janáčka

25
května

 Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 se 11. 5. 2020 obnovuje provoz Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově za následujících podmínek:

• vstup do školy bude umožněn POUZE ŽÁKŮM, nikoliv doprovázejícím osobám,

• žáci budou dodržovat rozvrh hodin, není možné přicházet do školy dříve než 10 minut před začátkem vyučovací hodiny,

při prvním vstupu do školy odevzdá u vchodu každý žák přítomnému zaměstnanci školy vyplněné Čestné prohlášení  ... pokračování v článku

Informace k čestnému prohlášení

24
května

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ

Výroční zpráva rok 2018/2019

11
května

Výroční zpráva rok 2018/2019

Výroční zpráva Základní umělecké školy Leoše Janáčka, příspěvkové organizace v Havířově za školní rok 2018/2019.

Více informací najdete uvnitř článku...

ŠKOLNÍ ORCHESTR ZUŠ LEOŠE JANÁČKA Z HAVÍŘOVA - PODLESÍ VYSTOUPIL V NĚMECKU

17
prosince

 V listopadu 2019 přijal Školní orchestr Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově -Podlesí pozvání Krajské hudební školy Clara Wieck ve Zwickau v Německu na společné vystoupení na slavnostním koncertu v rámci hudebního festivalu mládeže „Kinder und Jugendtheaterwoche“ v Glachau.

   


Na křídlech hudby přes hranice - koncert orchestru a houslového souboru

6
listopadu

Koncert se konal s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Statutárního města Havířov  

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

8
června

 
**


Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov
příspěvková organizace
Jaroslava Vrchlického 1471/1a, Havířov – Podlesí,

Výsledky přijímacího řízení ze dne 29. 8. 2019

Výsledky přijímacího řízení ze dne 26. 6. 2019

Výsledky přijímacího řízení ze dne 12. 6. 2019


Výsledky přijímacího řízení ze dne 29. 5. 2019
Krajská přehlídka talentovaných klavíristů 2019

29
dubna

 Dne 12. dubna 2019 se konala přehlídka talentovaných klavíristů celého Moravskoslezského kraje v prostorách koncertního sálu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.  Naši ZUŠ reprezentovali žáci ze třídy paní učitelky Marty Ondruškové Karolína Chalotová a ze třídy paní učitelky Jarmily Gieckové Tomáš Bartel a Vendula Mikulová


Celostátní harfový festival

28
dubna

Ve dnech 12.- 14. 4. 2019 se konal v Praze 7. ročník Celostátní přehlídky harfové mládeže Prah-a-harP.

Naši školu reprezentoval Matěj Klhůfek a Marie Bolková ze třídy
Jarmily Gieckové.
Výroční zpráva rok 2017/2018

1
dubna

Výroční zpráva rok 2017/2018

Výroční zpráva Základní umělecké školy Leoše Janáčka, příspěvkové organizace v Havířově za školní rok 2017/2018.

Více informací najdete uvnitř článku...

Klavírní virtuóz Ivo Kahánek pracuje s našimi žáky

4
února

 Ve dnech 1. a 2. února 2019 se konal na
Fakultě umění Ostravské univerzity

IV. ročník Festivalu instruktivní klavírní literatury
GRADUS AD PARNASSUM
Fotogalerie - přelom roku 2018/2019

14
ledna

V článku naleznete nové foto
z Koncertu učitelů,
Mikulášského koncertu,
Vánočního koncertu
a
Vernisáže VO
 

Velký úspěch TO v soutěži

24
listopadu

 Vezeme zlato z Taneční soutěže Paforta, 
získali jsme 1. místo z třinácti soutěžních choreografií
2. pololetí 2017/2018 ve fotogalerii

17
srpna


Foto z Taneční akademie, Jarního koncertu souborů a Vernisáži Výtvarného oboru

Ocenění města Havířova ke Dni učitelů 2018

5
května

Ocenění města Havířova ke Dni učitelů 2018

 
Stalo se již tradicí, že vedení města Havířova ke Dni učitelů ocení nejlepší pedagogy.
Slavnostní předávání cen se konalo ve středu 28. března ve Společenském domě.
Letos převzala ocenění v kategorii 
Pedagogický pracovník školy a školského zařízení
paní učitelka Magdalena Švábová

ZUŠ OPEN

22
dubna

  Program naší ZUŠ v pokračování článku...
Celkový počet článků: 151

[1] 2 3 4 5 ... 6

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov