Připravujeme

 
  Říjen


The Strings
Rockové pecky v podání
houslového uskupení s doprovodem rockerů
v pátek 25. 10 2019 v 18:00 hodin
v music klubu StolárnaListopad


Koncert žáků
v úterý 12. 11. 2019 v 17:30 hodin
v Komorním sále ZUŠKoncert učitelů a jejich hostů
19. 11. 2019 v 18:00 hodin
v Reprezentačním sále ZUŠKytarový koncert 
21. 11. 2019 v 17:30 hodin
v Komorním sále ZUŠ

 

 


 
 

 

Sledujte náš web, průběžně aktualizujeme seznam akcí pro nadcházející měsíce...
 
 

 
Přehled dalších článků | Datum: 13.10.2012

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka