Půdorys fantazie

 Výstava s názvem „Půdorysy fantazie“ představuje výběr z tvorby žáků výtvarného oboru za první
pololetí školního roku 2019/2020. Žáci se v tomto poletí věnovali tématu architektura, které rozvíjeli
v nejrůznějších námětech a technikách.

Důležitou inspirací se stalo naše město Havířov, do jehož ulic jsme se v září se zájemci vypravili. Žáci
měli možnost se blíže zaměřit detaily známého městského prostředí, kterých si v běžném shonu
života nevšímají a vyzkoušet si kresbu v plenéru. Tento projektový den byl pro žáky zajímavou
zkušeností a výsledné výtvarné práce jsou součástí výstavy.

Součástí výstavy jsou také práce žáků výtvarného oboru, kteří se připravují na střední školy a vysoké
školy uměleckého zaměření. Tyto práce se tematicky vymykají v závislosti na konkrétních
požadavcích jednotlivých škol.

Výstavu si můžete prohlédnout až do 12.března 2020.


 
Přehled dalších článků | Datum: 03.02.2020

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov