Rozvrh

 Organizace školního roku:

 Podzimní prázdniny  úterý 29. října a středa 30. října 2019 (vyučování od čtvrtku 31.10.)
 Vánoční prázdniny  od pondělí 23. prosince do neděle 5. ledna (vyučování od pondělí 6. 1.)
 Pololetní prázdniny  pátek 31. ledna 2020
 Jarní prázdniny  od pondělí 17. února do neděle 23. února
 Velikonoční prázdniny  od čtvrtku 9. dubna do pondělí 13. dubna (vyučování od úterý)


Rozvrh HN, Tanečního a Výtvarného oboru


Hudební nauka učebna č. 119 - 2019/2020

Vyučující:  Karolína Wilková

 pondělí   3. ročník
  2. ročník
  1. ročník
  4. ročník
  Výuka smíšených ročníků
 14.00 - 14.45
 14.50 - 15.35
 15.40 - 16.25
 16.30 - 17.15
 
17.20 - 18.05
 úterý    2. ročník
  1. ročník
  3. ročník
  5. ročník
  Výuka smíšených ročníků
 14.00 - 14.45
 14.50 - 15.35
 15.40 - 16.25
 16.30 - 17.15
 17.20 - 18.05
 středa

 čtvrtek  1. ročník
 2. ročník
 3. ročník
 4. ročník
 5. ročník
  14.00 - 14.45
  14.50 - 15.35
  15.40 - 16.25
  16.30 - 17.15
  17.20 - 18.05
 pátek


 

ROZVRH SOUBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 

 Pěvecký sbor Skřivánek 

 pondělí 16,15 - 17,00  učebna č.120 vyuč.Monika Pustějovská
 Kytarový soubor  pátek 16,25 - 17,15  učebna č.120 vyuč.Mgr. Petr Špalek
 Houslový soubor  úterý 15,15 -16,00    učebna 120 vyuč.Bc.Pavlína Nierostková
 The Strings  úterý 16,05 -17,00  učebna č.120 vyuč.Bc.Pavlína Nierostková
 Flétnový soubor   úterý 16,25 -17,10  učebna č.309 vyuč.Miloslava Matějičná 
 Smyčcový orchestr  středa 16,30 - 18,15  učebna č.120 vyuč.Jana Prefetová
 NOTIČKA - přípr. pěvecký sbor  čtvrtek 15,45 - 16,30        učebna č.120 vyuč.MgA. Lenka Kullová
 VONIČKA -  cimbálová muzika   pátek 15,00 - 15,45 mladší
 pátek 16,00 - 17,30
 učebna č.111 vyuč.Mgr. Martin Gelnar

 


Taneční obor:  

Vyučující p. uč. MgA. Ilona Malcharová 2019/2020


 pondělí  14,30 - 16,00
 2.a 3.ročník (BT 4)
 16,10 - 16,55
 Baby balet
 17,05 - 17,50
 PS 1 a 2
 úterý  14,30 - 16,00
 4.ročník (BT 3)
 16,10 - 16,55
 PS 2 - 1.ročník
 17,05 - 18,35
 5. roč. - II.stupeň (BT 2 + 1 - Junioři)
 středa  14,30 - 16,00
 2. a 3.ročník (BT 4)
 16,10 - 16,55
 PS 1 a 2
 17,05 - 18,35
 Soubor
 čtvrtek  14,30 - 16,00
 4.ročník (BT 3)
 16,10 - 16,55
 PS 2 - 1.ročník
 17,05 - 18,35
 5. roč.- II.stupeň (BT 2 + 1 - Junioři)
 pátek      Výtvarný obor:  

Vyučující p. uč. Mgr. Lucie Krzystková a Mgr. Eva Špalková Prefetová 2019/2020


 pondělí 14:00 – 16:25
16:45 – 19:10
 Žáci ve věku 8 – 10 let (3. - 5. ročník ZŠ)
 Žáci ve věku 11 let a více 
 Mgr.Eva Špalková Prefetová
 Mgr.Lucie Krzystková
 úterý 14:00 – 16:25
16:45 – 19:10
 Žáci ve věku 8 – 10 let (3. - 5. ročník ZŠ)
 Žáci ve věku 11 let a více
 Mgr. Eva Špalková Prefetová
 středa 14:00 – 16:25
16:45 – 19:10
 Žáci ve věku 5 – 7 let (MŠ – 2. ročník ZŠ)
 Žáci ve věku 11 let a více
 Mgr.Lucie Krzystková
 Mgr.Eva Špalková Prefetová
 čtvrtek 14:00 – 16:25
16:45 – 19:10
 Žáci ve věku 8 – 10 let (3. - 5. ročník ZŠ)
 Multimediální třída
 Mgr.Lucie Krzystková
 pátek 14:00 – 16:25  Žáci ve věku 11 let a více  Mgr.Lucie Krzystková 
Přehled dalších článků | Datum: 11.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov