Rozvrh

Eva Špalková Prefetová16px;"> Organizace školního roku:

 Podzimní prázdniny  pondělí 29. října a úterý 30. října (vyučování od středy)
 Vánoční prázdniny  od soboty 22. prosince do středy 2. ledna (vyučování od čtvrtka)
 Pololetní prázdniny  pátek 1. února 2019
 Jarní prázdniny  od pondělí 11. února do neděle 17. února
 Velikonoční prázdniny  od čtvrtku 18. dubna do pondělí 22. dubna (vyučování od úterý)


Rozvrh HN, Tanečního a Výtvarného oboru


Hudební nauka učebna č. 119 - 2018/2019

Vyučující: Jiří Erlebach a Karolína Wilková

 pondělí   3. ročník
  2. ročník
  1. ročník
  4. ročník
  Výuka smíšených ročníků
 14.00 - 14.45
 14.50 - 15.35
 15.40 - 16.25
 16.30 - 17.15
 
17.20 - 18.05
 úterý    2. ročník
  1. ročník
  3. ročník
  5. ročník
  Výuka smíšených ročníků
 14.00 - 14.45
 14.50 - 15.35
 15.40 - 16.25
 16.30 - 17.15
 17.20 - 18.05
 středa

 čtvrtek  1. ročník
 2. ročník
 3. ročník
 4. ročník
 5. ročník
  14.00 - 14.45
  14.50 - 15.35
  15.40 - 16.25
  16.30 - 17.15
  17.20 - 18.05
 pátek


 

ROZVRH SOUBORŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019  
 

 Pěvecký sbor Skřivánek 

 pondělí 15:30 - 17:10  učebna č.120 vyuč.Monika Pustějovská
 Kytarový soubor    učebna č.120 vyuč.Mgr. Petr Špalek
 Houslový soubor  úterý 15:30 - 16:45  učebna č.120 vyuč.Bc.Pavlína Nierostková
 Flétnový soubor  úterý 16:25 - 17:10  učebna č.309 vyuč.Miloslava Matějičná
       
 Smyčcový orchestr  středa  16:30 - 18:15  učebna č.120 vyuč.Jana Prefetová
 NOTIČKA - přípr. pěvecký sbor  čtvrtek 15:45 - 16:30          učebna č.120 vyuč.MgA. Lenka Kullová
 VONIČKA -  cimbálová muzika  pátek 15:00 - 15:45 mladší
 pátek 16:00 - 17:30
 učebna č.312 vyuč.Bc. Jiří Pospěch

 


Taneční obor:  

Vyučující p. uč. MgA. Ilona Malcharová 2018/2019


 pondělí  14,55 - 16,00
 1. - 2. ročník
 16,10 - 16,55
 PS 1
 17,05 - 18,35
 Baletní třída 1
  
 úterý   14,30 - 16,00
 Baletní třída 3
 16,10 - 16,55
 PS 2
 17,05 - 18,35
 Baletní třída 2
 
 středa  14,00 - 14,45
 Baby balet
 14.55 - 16,00
 1. - 2. ročník
 16,10 - 16,55
 PS 1
 17,05 - 18,35
 Baletní třída 1
 čtvrtek  14,30 - 16,00
 Baletní třída 3
 16,10 - 16,55
 PS 2
 17,05 - 18 35
 Baletní třída 2
 
 pátek        Výtvarný obor:  

Vyučující p. uč. Mgr. Lucie Krzystková a Mgr. Eva Špalková Prefetová 2018/2019


 pondělí  14:00 – 16:25
 16:45 – 19:10
 Žáci ve věku 8 – 10 let
 Žáci ve věku 11 let a více
 Mgr.Eva Špalková Prefetová
 úterý  14:00 – 16:25
 16:45 – 19:10
 Žáci ve věku 8 – 10 let
 Žáci ve věku 11 let a více
 Mgr. Eva Špalková Prefetová
 středa  14:00 – 16:25
 16:45 – 19:10
 Žáci ve věku 5 – 7 let
 Žáci ve věku 11 let a více
 Mgr.Lucie Krzystková
 Mgr.Eva Špalková Prefetová
 čtvrtek  14:00 - 16:25
 16:45 - 19:10
 Žáci ve věku 8 – 10 let
 Multimediální třída - 11 let a více
 Mgr. Lucie Krzystková
 pátek  14:00 – 16:25  Žáci ve věku 11 let a více  Mgr.Lucie Krzystková

 
Přehled dalších článků | Datum: 11.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO