ŠKOLNÍ ORCHESTR ZUŠ LEOŠE JANÁČKA Z HAVÍŘOVA - PODLESÍ VYSTOUPIL V NĚMECKU

      V listopadu 2019 přijal Školní orchestr Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově -Podlesí pozvání Krajské hudební školy Clara Wieck ve Zwickau v Německu na společné vystoupení na slavnostním koncertu v rámci hudebního festivalu mládeže „Kinder und Jugendtheaterwoche“ v Glachau.           Pětidenní zahraniční pobyt orchestru se uskutečnil v termínu 7. - 11. 11. 2019 s projektovým názvem „Na křídlech hudby přes hranice“. Třicetičlenný orchestr složený ze žáků hudebního oboru školy pod vedením paní Jany Prefetové a Jiřího Erlebacha zahrál v krásné budově městského divadla v Glauchau půlhodinový program. V programu zazněly skladby L.van Beethovena, E. Elgara, A.L.Webbera, L. Cohena a také filmové melodie H. Zimmera, K. Badelta a další.
     Společně s německým smyčcovým studentským orchestrem zahráli havířovští hudebníci tři skladby,během kterých se ze dvou samostatných orchestrů stalo jedno téměř sedmdesátičlenné hudební těleso. Kromě společných hudebních zkoušek měli čeští studenti možnost nahlédnout do německé hudební školy, navštívili zámek Augustusburg se zajímavou expozicí optických klamů a také centrum města Glauchau.
Projekt se uskutečnil s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Statutárního města Havířov a Spolku rodičů a přátel ZUŠ L. Janáčka Havířov.

Ing. Anna Mikulová

Foto ve fotogalerii - klik na obrázek:
 
Přehled dalších článků | Datum: 17.12.2019

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov