Soutěž

      Ve školním roce 2020/2021 oslaví naše základní umělecká škola třicáté výročí svého založení. Slavit se bude v průběhu celého roku formou koncertů, představení a výstav. Hudebníci, tanečníci i herci již začali připravovat svá vystoupení. A výtvarníci se rozhodli, že vytvoří logo, které bude provázet po celý školní rok naši školu.

Aby byl výběr vítězného návrhu spravedlivý, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž, která bude probíhat online na webových stránkách školy www.zuslj-havirov.cz.

Logo, které získá nejvíce hlasů, bude převedeno do vektorové podoby a po celý školní rok 2020/2021 bude používáno k propagaci všech akcí školy.

Každé logo má své číslo, hlasování probíhá ve formuláři na tomto odkazu:......

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyKbCmgy21yGC4VUR_6YD8k_ocTpNs19wiAtQFBlQ6oPgN9A/viewform
vstup do fotogalerie:

 
Přehled dalších článků | Datum: 07.07.2020

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov