Talent

Ocenění nejlepších žáků města Havířova

Cena je udělována talentům mladší generace, kteří dosáhli výrazných úspěchů v mezinárodních či celostátních soutěžích a za příkladnou reprezentaci města Havířova.
Talent za rok 2016

Klarinetové kvarteto ZUŠ Leoše Janáčka získalo Ocenění města Havířova "Talent" za rok 2016
za dosažení vynikajících výsledků v celostátních soutěžích a vzornou reprezentaci města Havířova.
Skotnica Alexander
Wybitul Evžen
Hadyna Tomáš
Smyček Filip (ZUŠ Č. Těšín)

pedagog Martin Ševčík

Talent za rok 2012

    vyučující
Tereza Jendrišáková zpěv M. Janková
Lucie Švábová zpěv M. Janková
Kateřina Nesvadbová zpěv J. Motalová


Za 1. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ v komorním zpěvu.

Talent za rok 2008


Toto ocenění získalo:

Trio zobcových fléten ze třídy p. uč. Bronislava Jonszty ve složení:
Petra Hakalová
Tereza Kiszková
Pavlína Jonáková

Trio zobcových fléten s bubínkem ze třídy p.uč. Bronislava Jonszty ve složení:
Erik Bubík
Lada Bubíková
Jakub Jarolím
Starší trio - p. uč. Jonszta hraje za nemocnou Terezu Kiszkovou
Ocenění přebírá žák Jakub Jarolím, p.ředitelka Markéta Janková a p.uč.Bronislav Jonszta


 
 
Přehled dalších článků | Datum: 12.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO