Úspěch české absolventky v zahraničí

„Člověk bez vědy je jako voják bez kordu, jako pole bez deště; je jako vůz bez kol, jako písař bez pera.“ Takto malebně formuloval význam vědy pro všechny kněz a mnich Abraham a Santa Clara, který studoval filosofii ve Vídni, Praze a Ferraře. Právě na půdě staré vídeňské univerzity, kde studoval v 17. století právě Abraham a Santa Clara se konalo dne 12. listopadu 2013 slavnostní předávání státního vyznamenání nejúspěšnějším studentkám a studentům za jejich vynikající výsledky během studia. Takovému uznání se dostalo i havířovské rodačce Jarmile Paclové, absolventce dvou studijních oborů: Instrumentální pedagogika a Stará hudba a prováděcí praxe rakouské univerzity Universität für Musik und darstellende Kunst Graz ve štýrském Hradci. Jarmila Paclová přijala spolu se svým vedoucím diplomové práce Uni. Prof. Dr. Klausem Hubmannem pozvání do Vídně na oficiální předání ocenění rakouského spolkového ministra pro vědu a výzkum Uni. Prof. Dr. Harlheinze Töchterle. Státní cena rakouského ministerstva pro vědu a výzkum je určena nejlepším absolventkám a absolventům všech rakouských univerzit a vysokých škol k nastartování jejich vědecké kariéry. Potencionální kandidátky a kandidáti prochází úzkým výběrem a musí splnit řadu podmínek, aby mohli být na toto státní vyznamenání nominováni rektorem a schvalovacím grémiem příslušné instituce. Za minulý školní rok 2012/13 bylo tak oceněno celkem 64 absolventů, z nichž byla téměř polovina žen, pouze 6 kandidátek bylo z uměleckých univerzit. Právě za své druhé studium se zaměřením na Starou hudbu a prováděcí praxi a svou diplomovou práci v německém jazyce věnovanou nejstarším klávesovým nástrojům s titulem: „Historické klavichordy v českých sbírkách“ obdržela toto vyznamenání.
Jako ředitelka Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově mě velmi těší, že se Jarmila Paclová stala naší novou pedagogickou posilou kolektivu a věřím, že obohatí svými zahraničními zkušenostmi výuku a vzdělání nové generace žáků školy a bude velkým přínosem i pro celý kraj.

Ředitelka ZUŠ L. Janáčka v Havířově
Jana Prefetová
 
Přehled dalších článků | Datum: 03.12.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov