Úspěchy našich žáků v krajských kolech soutěží ZUŠ

     Výsledková listina krajského kola soutěže ZUŠ
v sólovém a komorním zpěvu,
které se konalo 17. – 18. 3. 2015 ve Frýdku - Místku


Sólový zpěv

kategorie žák                                             pedagog                        umístění  
 VII.a  Indráková Anežka  Jarmila Motalová  1. místo s postupem do ústředního kola
 XI.a  Nesvadbová Kateřina  Jarmila Motalová  2. místo


Komorní zpěv
 IV.  Indráková Anežka
 Nesvadbová Kateřina
 Jarmila Motalová  1. místo s postupem do ústředního kola


Korepetitor: Jarmila Giecková – klavír
                    Jarmila Gradková – housle

     

     Výsledková listina krajského kola soutěže ZUŠ
ve hře smyčcových souborů a orchestrů
konaného 19. 3. 2015 v Orlové


Hra smyčcový souborů

2. kategorie                    vedoucí souboru                        umístění

Smyčcový soubor        Pavlína Nierostková                   1. místo

Zvláštní ocenění poroty Lukáši Malyškovi a  Marii Nezdařilové za vynikající sólový výkon.


Hra smyčcový orchestrů

1.b kategorie

Žákovský orchestr        Jana Prefetová      1. místo s postupem do ústředního kola


 
Přehled dalších článků | Datum: 29.03.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov