Úspěchy našich žáků v soutěžíchZUŠ Frýdek – Místek pořádala ve dnech 26. – 27. dubna 2013
1. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Fernanda Sora
V silné mezinárodní konkurenci získaly žákyně ze třídy Mgr. Petra Špalka krásná ocenění
v I. kategorii      Ellen Kokošková            Čestné uznání
ve IV. kategorii Valentýna Funioková  Diplom za účast


V Ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon,
které proběhlo ve dnech 10. – 12. května 2013 v ZUŠ Pardubice - Polabiny
získal žák Daniel Kondělka ze třídy p. uč. Romana Kully v 0. kategorii
3. místo


V Ústředním kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů,
které se konalo v ZUŠ Jindřichův Hradec ve dnech 17. - 19. května 2013
získalo v kategorii I./4 TRIO ve složení

soutěžící                      nástroj                vyučující
Lenka Balajová   zobcová flétna   Ivana Klegová
Ondřej Kohut        violoncello         Mgr. Lukáš Novotný
Sára Tabarová     klavír                   Marta Ondrušková
Čestné uznání

V neděli 26. května se žákyně II. stupně a SPD pod vedením p. uč Ilony Malcharové 
zúčastnily soutěže Bohumínské ESO Show dance
a vyhráli ve své kategorii s názevem choreografie  Burlesq
2. místo.


Všem žákům a jejich vyučujícím srdečně blahopřejeme 
 
Přehled dalších článků | Datum: 01.06.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO