Úspěchy našich žáků v soutěžíchZUŠ Frýdek – Místek pořádala ve dnech 26. – 27. dubna 2013
1. ročník Mezinárodní kytarové soutěže Fernanda Sora
V silné mezinárodní konkurenci získaly žákyně ze třídy Mgr. Petra Špalka krásná ocenění
v I. kategorii      Ellen Kokošková            Čestné uznání
ve IV. kategorii Valentýna Funioková  Diplom za účast


V Ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na akordeon,
které proběhlo ve dnech 10. – 12. května 2013 v ZUŠ Pardubice - Polabiny
získal žák Daniel Kondělka ze třídy p. uč. Romana Kully v 0. kategorii
3. místo


V Ústředním kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů,
které se konalo v ZUŠ Jindřichův Hradec ve dnech 17. - 19. května 2013
získalo v kategorii I./4 TRIO ve složení

soutěžící                      nástroj                vyučující
Lenka Balajová   zobcová flétna   Ivana Klegová
Ondřej Kohut        violoncello         Mgr. Lukáš Novotný
Sára Tabarová     klavír                   Marta Ondrušková
Čestné uznání

V neděli 26. května se žákyně II. stupně a SPD pod vedením p. uč Ilony Malcharové 
zúčastnily soutěže Bohumínské ESO Show dance
a vyhráli ve své kategorii s názevem choreografie  Burlesq
2. místo.


Všem žákům a jejich vyučujícím srdečně blahopřejeme 
 
Přehled dalších článků | Datum: 01.06.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov