Úspěchy smyčcového a kytarového oddělení v soutěžích

Výsledková listina krajského kola soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje, 2. – 4. dubna 2014, ZUŠ Ostrava


Housle
I. kategorie
Blažek Filip                 p.uč. J. Gradková           2. místo
III. kategorie
Dobšíková Amálie      p.uč. J. Gradková         1. místo
Chlebová Kristýna     p.uč. J. Prefetová        2. místo

Violoncello
I. kategorie
Dýrr Ondřej                      p.uč. Mgr. L. Novotný 1. místo
V. kategorie
Dýrr Jakub                        p.uč. Mgr. L. Novotný 3. místo

Kontrabas
II. kategorie
Pomkla Ondřej           p.uč. Mgr. L. Novotný 1. místo

Žákům a pedagogům blahopřejeme k umístění
a děkujeme klavírním korepetitorkám
uč. Jarmile Gieckové, Věře Hovořákové, Ivoně Volné a p. Miriam Dýrrové


foto ve fotogalerii - www.zuslj-havirov.cz/fotogalerie/98_2-4-4-2014-krajske-kolo-souteze-zus-ve-hre-na-smyccove-nastroje_1.html


Výsledková listina krajského kola soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru, 9. – 10. dubna 2014, ZUŠ Frýdek - Místek0.A kategorie
Nowaková Barbara         p.uč. I. Šelešovský    2. místo

0.C kategorie
Kokošková Ellen          p.uč. Mgr. P. Špalek   1. místo

VI. kategorie

Funioková Valentýna   p.uč. Mgr.P. Špalek    3. místo

Žákům a pedagogům blahopřejeme k umístění

 
Přehled dalších článků | Datum: 29.06.2014

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov