Úspěchy tanečního oddělení

V sobotu 7. června se zúčastnily dívky Barbora Bogdánová a Hana Válková
ze 3. roč. I. stupně ze tř. MgA. Ilony Malcharové taneční soutěže Ostravská pyramida v Ostravě - Zábřehu,
s Tancem Variace Klárky z Baletu Louskáček.
V kategorii DUO/ TRIO disciplína Balet Dětské věkové kategorie vybojovaly dívky  3. místo.V sobotu 14. června jsme se zúčastnili taneční soutěže o Petřvaldský taneční pohár.
Utkali jsme se v několika kategoriích i disciplínách.

Baletní třída se ukázala v disciplíně ART dance s tancem Dínom Dánom a získala krásné 2. místo.
Pak ještě vybojovala 3. místo v disciplíně Show Dance s tancem Lítám sem a tam.

Naše Juniorky si přivezly další ocenění a to bronzové medaile za choreografii Odstíny šedé.


         

Srdečně blahopřejeme !
 
Přehled dalších článků | Datum: 21.06.2014

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov