Úspěchy žáků ZUŠ LEOŠE JANÁČKA v celostátních kolech soutěží MŠMT

       Ve dnech 17.4.-19.4.2015 se konalo první z letošních celostátních kol soutěží základních uměleckých škol vyhlašovaných každoročně MŠMT, a to soutěž v komorním a sólovém zpěvu. Z pěveckého oddělení ZUŠ L. Janáčka v Havířově se ho v Turnově účastnily Anežka Indráková a Kateřina Nesvadbová ze třídy Jarmily Motalové.
V koncertním sále ZUŠ Turnov získala A. Indráková v silné konkurenci 7.kategorie soutěže v sólovém zpěvu krásné 2. místo. Společně s K. Nesvadbovou pak získala ve 4. kategorii komorního zpěvu – dua také 2. místo s nejvyšším počtem udělených bodů (1. místo nebylo odbornou porotou uděleno). Děvčata při jejich výkonech doprovázela na klavír Jarmila Giecková a na housle Jarmila Gradková.

     O týden později se na ZUŠ Olomouc – Žerotín konalo celostátní kolo ve hře žákovských orchestrů, kterého se účastnil školní orchestr pod vedením Jany Prefetové. V silné konkurenci získal orchestr 3. místo a zároveň si žáci odvezli krásné hudební zážitky, protože soutěže se účastnily špičkové orchestry z celé republiky.

     Žáci ZUŠ L. Janáčka byli letos úspěšní ve všech vyhlášených soutěžích MŠMT.
V květnu se dalších celostátních kol bude účastnit soubor bicích nástrojů, který pracuje pod vedením Mgr. Miroslava Bazgera, hráč na zobcovou flétnu Lukáš Malyška ze třídy Bronislava Jonszty a s klavírním doprovodem Magdaleny Švábové a soubor Vonička pod vedením Bc. Jiřího Pospěcha.
Soutěžilo se také v tanečním oboru, kde v krajské přehlídce získaly návrh na postup do celostátního kola žákyně Mgr. IlonyMalcharové.

                                                                   Ing. Anna Mikulová, ZUŠ L. Janáčka, Havířov - Podlesí


foto naleznete zde: 

www.zuslj-havirov.cz/fotogalerie/115_uspesni-zaci-v-celostatnich-soutezich-zus-ve-skolnim-roce-2014-2015_1.html


 
Přehled dalších článků | Datum: 10.05.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov