Úspěšný březen a duben 2013

       

    19. března se v Brandýse nad Orlicí konalo Ústřední kolo celostátní soutěže „Komenský a my“.
Cenu poroty ve výtvarném oboru získali žáci ze třídy p. uč. Mgr. Bohumily Kohutové
Viktorie Chrobočková,  Elisa Pavlas,  Emílie Klimszová, Simona Muczková a Barbora Gonová
za práce technikou suchá jehla.
Oceněné práce budou vystavovány v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A.Komenského v Praze.

     13. dubna 2013 se na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě konala
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance,
na které získala ocenění p. uč Ilona Malcharová - Za technickou připravenost a tanečnost
svého vystoupení pod názvem „Nech se vést“.

Krásné umístění - 2. místo  získalo v Ústředním kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů,
které se konalo ve dnech 19. – 21. dubna 2013 v ZUŠ Liberec ve IV. a) kategorii
Klarinetové kvarteto ve složení:
Tomáš Hadyna, Lucie Gawlowská, Filip Smyček a Radek Urban
Uměleckým vedoucím Klarinetového kvarteta je p. uč. Martin Ševčík.

     V Ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
konaného ve dnech 26. – 27. dubna 2013 v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně
získala žákyně Adéla Bitzánková ze třídy p. uč. Mgr. Taťány Křešové ve II. kategorii krásné 1. místo

Všem žákům a učitelům srdečně blahopřejeme.
Získaná ocenění a diplomy si můžete prohlédnout v naší fotogalerii v kategorii Soutěže
 
Přehled dalších článků | Datum: 01.05.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov