Velký úspěch Žákovského orchestru a Ellen Kokoškové


Žákovský orchestr
pod vedením paní učitelky Jany Prefetové

získal v Celostátním kole soutěže ZUŠ
ve hře smyčcových souborů a orchestrů,
které se konalo ve dnech 24. – 25. dubna 2015
v ZUŠ Žerotín, Olomouc
v kategorii 1.b

krásné 3. místo

  

Ve II. ročníku
mezinárodní kytarové soutěže
Fernanda Sora,


která proběhla ve dnech
23. – 24. dubna 2015
v ZUŠ Frýdek-Místek

získala ve II. kategorii

Ellen Kokošková

ze třídy Mgr. Petra Špalka

„Diplom za účast“

Blahopřejeme !

 
Přehled dalších článků | Datum: 28.04.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov