Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů ZUŠ Frýdek-Místek 4.-5. dubna 2013

Tria, kvarteta, kvinteta klasického obsazení s klavírem

Kategorie I./4

                           soutěžící                                             vyučující

1. místo s postupem do ústředního kola
                           Lenka Balajová      zobcová flétna      Ivana Klegová
                    Ondřej Kohut           violoncello            Mgr. Lukáš Novotný
                           Sára Tabarová       klavír                      Marta OndruškováKategorie III./4

                         Anežka Indráková   housle                   Jarmila Gradková
2. místo     Ondřej Kohut            violoncello            Mgr. Lukáš Novotný
                         Markéta Korbelová klavír                      Pavla Lichosytová

Soubory barokní a předklasické hudby

Kategorie I./5

                         Kristýna Chlebová  housle                   Jana Prefetová
1. místo    Amálie Dobšíková  housle                   Jarmila Gradková
                        Jan Ožana                klavír                       Věra Hovořáková

 
Přehled dalších článků | Datum: 11.04.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov