Výsledková listina Krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
 


kategorie          jméno a příjmení žáka                jméno pedagoga                     umístění

II.                        Adéla Bitzánková                         Mgr.Taťána Křešová                1. místo s postupem do ústředního kola

IV.                       Noemi Gruntorádová                   Roman Kulla                              2. místo

IV.                       Tereza Hovadíková                      Mgr. Taťána Křešová                2. místo

VI.                       Klára Janušková                          Mgr. Taťána Křešová                2. místo

VIII.                     Veronika Frodlová                        Mgr. Taťána Křešová                2. místo

 
Přehled dalších článků | Datum: 07.04.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov