Výsledková listina Okresních kol pěveckých soutěží


Sólový zpěv


kategorie     žák                                           pedagog                       umístění

 O.A  Ptáčková Anežka  M. Pustějovská  1. místo
   Šturcová Karolína  H. Neuwirthová  1. místo
 O.B  Šurkovská Hana  H. Neuwirthová  2. místo
 I.  Indráková Daniela  J. Motalová  2. místo
   Petrová Ema  MgA. L. Kullová  2. místo
   Široká Johana  H. Neuwirthová  2. místo
 II.  Suchánková Eva  MgA. L. Kullová  2. místo
 III.  Thienelová Klára  M. Pustějovská  2. místo
 IV.  Rohel Dominik  J. Motalová  2. místo
   Tomicová Kateřina  H. Neuwirthová  3. místo
 V.a  Bretzová Jana  M. Pustějovská  2. místo
 V.b  Petrovics Michal  MgA. L. Kullová  1. místo
 VII.a  Indráková Anežka  J. Motalová  1. místo s postupem
   Plawná Viktorie  M. Pustějovská  2. místo
 VIII  Uhlová Elizabeth  H. Neuwirthová  3. místo
 VIII.b  Skotnica Alexandr  J. Motalová  3. místo
   Žídek Tomáš  J. Motalová  3. místo
 XI.a  Nesvadbová Kateřina   J. Motalová  1. místo s postupem


Komorní zpěv

 I.  Dýrrová Eliška, Indráková Daniela  2. místo
 III.  Indráková Anežka, Skotnica Alexandr  2. místo
   Rohel Dominik, Skotnica Alexandr, Židek Tomáš  2. místo
 IV.  Indráková Anežka, Nesvadbová Kateřina  1. místo s postupem 
Přehled dalších článků | Datum: 08.03.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov