Výsledková listina Okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů


Výsledková listina Okresního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, konaného dne 5. března 2013 v ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín,  smyčcová terzetta

   I. kategorie

Jméno a příjmení                    Pedaagog                        Umístění

Smyčcové trio                                                                       1. místo
Eliška Dýrrová                         Jarmila Gradková
Jakub Dýrr                                Mgr. Lukáš Novotný
Ondřej Dýrr                               Mgr. Lukáš Novotný
 

tria klasického obsazení s klavírem

I. kategorie
  
Trio                                                                                       1. místo s postupem do Krajského kola
Lenka Balajová                        Ivana Klegová
Ondřej Kohut                            Mgr. Lukáš Novotný
Sára Tabarová                         Marta Ondrušková


III. kategorie
 

Klavírní trio                                                                         1. místo s postupem do Krajského kola

Anežka Indráková                    Jarmila Gradková
Ondřej Kohut                           Mgr. Lukáš Novotný
Markéta Korbelová                 Pavla Lichosytová
 

soubory barokní a předklasické hudby

I. kategorie
 

Barokní soubor                                                                1. místo s postupem do Krajského kola

Kristýna Chlebová                   Jana Prefetová
Amálie Dobšíková                   Jarmila Gradková
Jan Ožana                                Věra Hovořáková
 

III. kategorie
 

Barokní soubor                                                              1. místo s postupem do Krajského kola

Kateřina Unucková                   Ivana Klegová
Marie Němcová                        Jana Prefetová
Klára Nierostková                    Marta Ondrušková
 
 
Přehled dalších článků | Datum: 10.03.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov