Výsledková listina okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

 
  Zobcová flétna

0.kategorie

 NOVOTNÁ Barbora  pedagog:    Bronislav Jonszta
 korepetitor: MgA. Eliška Novotná
 zlaté pásmo


1.kategorie

 ŠURKOVSKÁ Hana  pedagog:    Jarmila Paclová MA MA
 korepetitor: Jarmila Paclová MA MA
 zlaté pásmo s postupem


2.kategorie
 
MANN Marek pedagog:    Bronislav Jonszta
korepetitor: Švábová Magdalena
zlaté pásmo s postupem
SMILOVSKÁ Natálie
pedagog:    Ivana Klegová
korepetitor: Pavla Lichosytová
stříbrné pásmo


3.kategorie

 MALÍKOVÁ Marie  pedagog:    Bronislav Jonszta
 korepetitor: Švábová Magdalena
 zlaté pásmo
 MALYŠKA Lukáš  pedagog:    Bronislav Jonszta
 korepetitor: Švábová Magdalena
 zlaté pásmo s postupem


 Příčná flétna

1.kategorie

 BALAJOVÁ Lenka  pedagog:    Ivana Klegová
 korepetitor: Marta Ondrušková
 zlaté pásmo
 TABAROVÁ Sára  pedagog:    Ivana Klegová
 korepetitor: Marta Ondrušková
 zlaté pásmoKlarinet

1.kategorie

 WEWIÓRKA Adam  pedagog:    Jonszta Bronislav
 korepetitor: Švábová Magdalena
 zlaté pásmo s postupemHra na trubku

II. kategorie

 Kampas Otto  pedagog: B. Palowski  zlaté pásmo s postupem
 Szop Václav  pedagog: B. Palowski  zlaté pásmo


Tenor

IV. kategorie

 Bartovič Jan  pedagog: B. Palowski  zlaté pásmo s postupem


 
Přehled dalších článků | Datum: 08.03.2015

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov