Výsledková listina soutěží MŠMT ve školním roce 2017/2018
                        Okresní kolo

         Hra na dechové nástroje

 
konaná ve dnech 21. – 22. 2. 2018
  místo konání: ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná, p.o.Hra na klarinet

 kategorie
 žák
 pedagog  korepetitor
 umístění
 IV. kategorie  Gladič Jan  M. Ševčík  J. Giecková  1. místo s postupem
 V. kategorie  Dolíška Jakub  M. Ševčík  J. Giecková  1. místo s postupem
   Stráník Vilém  M. Ševčík  J. Giecková  2. místo
 VII. kategorie  Wewiórka Adam  B. Jonszta  M. Švábová  1. místo s postupem
 IX. kategorie  Šulc Petr  B. Jonszta  M. Švábová  1. místo s postupem

Hra na zobcovou flétnu

kategorie
 žák  pedagog  korepetitor  umístění
 II. kategorie  Rečičár Filip  B. Jonszta  M. Švábová  1. místo s postupem
   Levová Zuzana  I. Klegová  P. Lichosytová  1. místo  
   Pokorný František  M. Ševčík  J. Giecková  1. místo  
   Slonka Robin  M. Ševčík  J. Giecková  2. místo  
 IV. kategorie  Novotná Barbora  B. Jonszta  Mgr. E. Novotná  1. místo s postupem
   Rečičárová Karolína  B. Jonszta  M. Švábová  1. místo  
 V. kategorie  Gonová Barbora  M. Ševčík  J. Giecková  2. místo 
 VII. kategorie  Malyška Lukáš  B. Jonszta  M. Švábová  1. místo s postupem


 HRA NA TRUBKU

 V. kategorie   Gajdacz Jiří  Václav Grigor  2. místo
 IX. kategorie  Szop Václav  Václav Grigor  2. místo


 HRA NA TENOR

 X. kategorie  Bartovič Jan   Václav Grigor  1. místo s postupem

     Výsledková listina soutěžní přehlídky
            tanečního oboru ZUŠ okresu Karviná
     konané dne 22. 2. 2018
     místo konání: ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov, p.o.


 
 kategorie
 název choreografie pedagog autor choreografie umístění
 II. kategorie  Jako pavouk  MgA. I. Malcharová  MgA. I. Malcharová  Zlaté pásmo s postupem
    Dráteník  MgA. I. Malcharová  MgA. I. Malcharová  Bronzové pásmo
 III. kategorie  Nickyho děti  MgA. I. Malcharová  MgA. I. Malcharová  Zlaté pásmo s postupem
 IV. kategorie  Být spolu  MgA. I. Malcharová  Hana Válková
 Barbora Bogdánová
 Zlaté pásmo s postupem
 V. kategorie  Skrz  MgA. I. Malcharová  MgA. I. Malcharová  Zlaté pásmo s postupem
       Výsledková listina okresního kola soutěže MŠMT
            v sólovém a komorním zpěvu
       konaného ve dnech 1. – 2. 3. 2018            
       místo konání: ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná, p.o.Sólový zpěv

 kategorie  žák pedagog  korepetitor  umístění
 0. kat.  Wojciková Štěpánka  M. Pustějovská  Mgr. F. Chobot  1. místo
 I. kat.  Šturcová Karolína  H. Neuwirthová  Mgr. F. Chobot  1. místo s postupem
   Klodová Veronika  H. Neuwirthová  Mgr. F. Chobot  2. místo
 II. kat.  Dýrr Ondřej  J. Motalová  Mgr. F. Chobot  1. místo
 III. kat.  Foldynová Kateřina  MgA. L. Kullová  J. Giecková  2. místo
 IV. kat.  Petrová Ema   MgA. L. Kullová  J. Giecková  2. místo
   Široká Johana  H. Neuwirthová  Mgr. F. Chobot  2. místo
   Dýrrová Eliška  J. Motalová  Mgr. F. Chobot  3. místo
 V. kat.  Suchánková Eva  MgA. L. Kullová  J. Giecková   2. místo
 VII. kat.  Rohel Dominik  J. Motalová  Mgr. F. Chobot  2. místo
   Tomicová Kateřina  H. Neuwirthová  Mgr. F. Chobot  3. místo
 VIII. kat.  Bretzová Jana Margita  M. Pustějovská  Mgr. F. Chobot  3. místo
   Petrovics Michal  MgA. L. Kullová  J. Giecková  1. místo
 IX. kat.  Plawná Viktorie Hedvika  M. Pustějovská  Mgr. F. Chobot  2. místo
 X. kat.  Skotnica Alexandr  J. Motalová  Mgr. F. Chobot   1. místo s postupem
 

 Komorní zpěv

 kategorie  žák  pedagog  korepetitor  umístění
 II. kat.  Trio
 Dýrr Ondřej
 J. Motalová   Mgr. F. Chobot   2. místo
   Dýrrová Eliška Indráková Daniela II. kat. Duo  Dýrrová Eliška   J. Motalová   Mgr. F. Chobot  2. místo

 Indráková Daniela


IV. kat   Duo
 Rohel Dominik  J. Motalová   Mgr. F. Chobot  1. místo

 Skotnica Alexandr               Krajské kolo


    Výsledková listina krajského kola soutěže MŠMT
         ve hře na dechové nástroje
    konaného ve dnech 20. – 21. 3. 2018
    místo konání: ZUŠ J. R. Míši, Orlová, p.o.

 Hra na klarinet
 

 kategorie

 žák

 pedagog

 korepetitor

 umístění

 IV. kategorie

 Gladič Jan

 M. Ševčík

 J. Giecková

 2. místo

 V. kategorie

 Dolíška Jakub

 M. Ševčík

 J. Giecková

 2. místo

 VII. kategorie

 Wewiórka Adam

 B. Jonszta

 M. Švábová

 2. místo

 IX. kategorie

 Šulc Petr

 B. Jonszta

 M. Švábová

 2. místo Hra na zobcovou flétnu

 kategorie
 žák  pedagog  korepetitor  umístění
 II. kategorie  Rečičár Filip  B. Jonszta  M. Švábová  1. místo s postupem
 IV. kategorie  Novotná Barbora  B. Jonszta  Mgr. E. Novotná  1. místo s postupem
 VII. kategorie  Malyška Lukáš  B. Jonszta  M. Švábová  1. místo s postupem Hra na tenor

 kategorie  žák pedagog  korepetitor  umístění
 X. kategorie  Bartovič Jan  V. Grigor  J. Daňková  Čestné uznání
    Výsledková listina krajského kola soutěže MŠMT
       v sólovém a komorním zpěvu
    konaného ve dnech 26. – 27. 3. 2018
    místo konání: ZUŠ Frýdek – Místek, p.o.

 Sólový zpěv

 kategorie  žák  pedagog  korepetitor  umístění
 I. kategorie  Šturcová Karolína  H. Neuwirthová  J. Daňková  1. místo
 X.kategorie  Skotnica Alexandr  J. Motalová  J. Daňková  1. místo s postupem

   Výsledková listina krajského kola soutěže MŠMT
       ve hře smyčcových souborů a orchestrů
   konaného dne 26. 3. 2018
   místo konání: DK města Orlové


  I. kategorie

 Houslový soubor  Bc. Pavlína Nierostková   2. místo
 Školní orchestr  Jana Prefetová, Jiří Erlebach   1. místo

HRA NA CIMBÁL, NA DUDY, HRA LIDOVÝCH SOUBORŮ

 IV. kategorie

 Cimbálová muzika Vonička  Ing. Jiří Pospěch  2. místo    Výsledky taneční soutěže Czech Dance Masters
   Regionální kolo Moravskoslezského kraje
   Víceúčelová hala Opava, 25. března 2018Kategorie                                                                                        Choreografie

 MINI
 Baba Yetu
 3. místo s postupem
 Děti
 Zimní příběh
 1. místo s postupem
 Junioři
 In Time
 1. místo s postupem
 Dospělí
 It´s a Man´s world
 1. místo s postupem


Žáci jsou ze třídy MgA. Ilony Malcharové


Děkujeme všem soutěžícím žákům, jejich pedagogům a korepetitorům,
za příkladnou reprezentaci školy, blahopřejeme k dosaženým výsledkům
a postupujícím přejeme hodně úspěchů v ústředním kole.


ÚSTŘEDNÍ KOLO

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

 II. kategorie

 Rečičár Filip  Bronislav Jonszta  1. místo


 IV. kategorie

 Novotná Barbora  Bronislav Jonszta  2. místo


 VII. kategorie

 Malyška Lukáš  ronislav Jonstza  2. místoSÓLOVÝ ZPĚV

 X. kategorie

 Skotnica Alexand  Jarmila Motalová  3. místoŽáci, kteří byli přijatí ke studiu na uměleckých školách
od školního roku 2018/2019


 žák  pedagog  škola  obor
 Amálie Dobšíková  Jarmila Gradková  Janáčkova konzervatoř v Ostravě  housle
 Jakub Holíček  Mgr. Eva Špalková Prefetová  Střední umělecká škola v Ostravě  animace
 Eduard Kácal  Mgr. Taťána Křešová  Janáčkova konzervatoř v Ostravě  zpěv
 Marie Nezdařilová  Bronislav Jonszta  Církevní konzervatoř v Opavě  zobcová flétna    Výsledková listina krajského kola soutěže MŠMT
       ve hře na bicí nástroje
    konaného dne 10. 4. 2018
    místo konání: Garage Club Ostrava - Martinov


 Komorní hra

 II. kategorie

  Groovers                         pedagog                         umístění

 Dvořák Vincent              Mgr. Miroslav Bazger       3. místo  
 Chalupa Adam
 Indrák Štěpán
 Kácal Boris
 Kielar Štěpán
 Kokošková Adéla
 Kolarčík Šimon
 Korbel Richard
 Lakomý Filip
 Rychlík Jan Daniel
 Sirotek Matěj
 Tomis Jan
 Wewiorka Samuel

 Blahopřejeme žákům, kteří pod vedením svého pedagoga,
 získali v krajském kole krásné umístění.
 
Přehled dalších článků | Datum: 09.03.2018

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov