Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

  Výsledky přijímacího řízení ze dne 29. 8. 2019

Ke studiu výtvarného oboru byli pro školní rok 2019/202
přijati uchazeči s registračním číslem:

19230  19231  19232  19233


Ke studiu hudebního oboru byli pro školní rok 2019/2020
přijati uchazeči s registračním číslem:

19174  19175  19176  19177  19178  19179
19180  19181  19182

Náhradníci pro HO: 19183, 19184
Výsledky přijímacího řízení ze dne 26. 6. 2019

Ke studiu literárně-dramatického oboru byli pro školní rok 2019/2020
přijati uchazeči s registračním číslem:

19001 19002

Ke studiu výtvarného oboru byli pro školní rok 2019/2020
přijati uchazeči s registračním číslem:

19220  19221   19222  19223  19224  19225
19226  19227   19228  19229

Ke studiu hudebního oboru byli pro školní rok 2019/2020
přijati uchazeči s registračním číslem:

19159  19160  19161  19162   19163  19164
19165  19166  19167  19167a 19168  19169
19170  19170a 19171 19172   19173

V Havířově, dne 28. 6. 2019Výsledky přijímacího řízení ze dne 12. 6. 2019


Ke studiu výtvarného oboru byli pro školní rok 2019/2020
přijati uchazeči s registračním číslem:

19201  19202  19203  19204  19205  19206
19208  19209  19210  19211  19212  19213
19214  19215  19216  19217  19218  19219


V Havířově, dne 21. 6. 2019


Výsledky přijímacího řízení ze dne 29.5.2019

Ke studiu hudebního oboru byli pro školní rok 2019/2020
přijati uchazeči s registračním číslem:

19101   19102   19103   19104   19105   19106
19107   19108   19109   19110   19111    19112
19113   19114   19115    19116   19117   19118
19119   19120   19121   19122   19123   19124
19125   19126   19127   19128   19129   19130
19131   19132   19133   19134   19135   19136
19137   19138   19139   19140   19141   19142
19143   19144   19145   19146   19147   19148
19149   19150   19151   19152   19153   19154
19155   19156   19157   19158

Ke studiu tanečního oboru byli pro školní rok 2019/2020
přijati uchazeči s registračním číslem:

19021   19022   19023   19024   19026  19028
19029   19032   19034   19035   19036  19040
19045   19046   19047   19048   19049  19050


Seznam uchazečů, kteří jsou vedeni jako náhradníci:

19027 19030 19031 19033 19037 19038
19039 19041 19042 19043 19044 19151

V Havířově, dne 12. 6. 2019


                              Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ


IČ: 62331647, Tel. a fax 596 411 064,
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz,
www.zuslj-havirov.cz
bankovní spojení KB Havířov 41436791/0100


 
Přehled dalších článků | Datum: 08.06.2019

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov