Výsledky přijímacího řízení

 Výsledky přijímacího řízení ze dne 23. 5. 2018

Ke studiu literárně-dramatického oboru byl pro školní rok 2018/2019 přijat uchazeč s registračním číslem:

18003

Ke studiu hudebního oboru byli pro školní rok 2018/2019 přijati uchazeči s registračním číslem:

18101      18118
18102      18119
18104      18120
18105      18121
18106      18122
18108      18123
18109      18124
18110      18125
18111      18126
18112      18127
18113      18128
18114      18129
18115      18130
18116      18131
18117


Výsledky přijímacího řízení ze dne 31. 5. 2018


Ke studiu tanečního oboru byli pro školní rok 2018/2019 přijati uchazeči s registračním číslem:

18021     18030
18022     18031
18023     18032
18024     18033
18025     18034
18026     18035
18027     18036
18028     18037
18029


Výsledky přijímacího řízení ze dne 14. a 26. 6. 2018

Ke studiu literárně-dramatického oboru byl pro školní rok 2018/2019 přijat uchazeč s registračním číslem:
18004
18005
18006

Ke studiu tanečního oboru byl pro školní rok 2018/2019 přijat uchazeč s registračním číslem:

18038


Ke studiu výtvarného oboru byli pro školní rok 2018/2019 přijati uchazeči s registračním číslem:

18201 18202
18203 18204
18205 18206
18207 18208
18209 18210
18211 18212
18213 18214
18215 18216
18217

Ke studiu hudebního oboru byli pro školní rok 2018/2019 přijati uchazeči s registračním číslem:

18132 18133
18136 18137
18138 18139
18140 18141
18142 18143
18144 18145
18146 18147
18148 18149
18150 18151
18152 18153
18154 18155
18156 18157
18158 18159V Havířově, dne 29. 6. 2018                                                                      Ing. Anna Mikulová, ředitelka ZUŠ

 
Přehled dalších článků | Datum: 15.08.2018

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO