Výsledky soutěží vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2015/2016

                                                     

                              HUDEBNÍ OBOR     KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ


    OKRESNÍ KOLO

  II. a kategorie
  Klarinetové kvarteto

  
 Dolíška Jakub
 Martin Ševčík   Zlaté pásmo s postupem
 Gladič Jan


 Kaštovský Ondřej

 Stráník Vilém
 
 III. a kategorie
 Klarinetové kvarteto

                                               vyučující
 Holíček Jakub
 Martin Ševčík   Zlaté pásmo s postupem
 Mičánková Eva


 Slíva Jakub

 Wewiórka Adam
   V. a kategorie
  Klarinetové kvarteto


 Hadyna Tomáš  Martin Ševčík  Zlaté pásmo s postupem
 Skotnica Alexander

 Smyček Filip (ZUŠ Č. Těšín)

 Wybitul Evžen
 III. c kategorie
 Žešťový soubor

 Bartovič Jan
 Bronislav Palowski
 Stříbrné pásmo
 Kampas Otto


 Szop Václav

 

    KRAJSKÉ KOLO


  II. a kategorie
  Klarinetové kvarteto

 Dolíška Jakub  Martin Ševčík  3. místo
 Gladič Jan

 Kaštovský Ondřej

 Stráník Vilém


 

  III. a kategorie
  Klarinetové kvarteto


 Holíček Jakub  Martin Ševčík
  3. místo
 Mičánková Eva

 Slíva Jakub

 Wewiórka Adam
  V. a kategorie
 Klarinetové kvarteto

 Hadyna Tomáš  Martin Ševčík  1. místo s postupem
 Skotnica Alexander

 Smyček Filip (ZUŠ Č. Těšín)

 Wybitul Evžen
   


    ÚSTŘEDNÍ KOLO

  V. a kategorie
  Klarinetové kvarteto


 Hadyna Tomáš  Martin Ševčík  absolutní vítěz
 Skotnica Alexander

 Smyček Filip (ZUŠ Č. Těšín)

 Wybitul Evžen


     KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ


    OKRESNÍ KOLO

 I. kategorie/4
 Houslové trio s klavírem

 Benda František
Jarmila Gradková, Marta Ondrušková  2. místo
 Harok David  
 Volný Matyáš

 Žáček Mikuláš
  II. kategorie/3
 Smyčcové trio


 Blažek Filip   Jarmila Gradková, Mgr. Lukáš Novotný  2. místo
 Dýrr Ondřej

 Dýrrová Eliška     III. kategorie/4
 Klavírní trio


 Dobšíková Amálie  Jarmila Gradková  1. místo s postupem
 Kohut Ondřej  Mgr. Lukáš Novotný
 Tabarová Sára  Marta Ondrušková  

    KRAJSKÉ KOLO

  I. kategorie/4
  Houslové trio s klavírem


 Benda František  Jarmila Gradková, Marta Ondrušková  2. místo
 Harok David

 Volný Matyáš

 Žáček Mikuláš
 


 V Krajském kole porota udělila
 Ocenění za vynikající provedení klavírních partů Matyáši Volnému
 ze třídy
Marty Ondruškové


 

  III. kategorie/4
  Klavírní trio


 Dobšíková Amálie  Jarmila Gradková  Nesoutěžilo
 Kohut Ondřej  Mgr. Lukáš Novotný
 Tabarová Sára  Marta Ondrušková  
     
HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
    OKRESNÍ KOLO

  V. kategorie

 Bitzánková Adéla  Mgr. Taťána Křešová  1. místo s postupem
 Chodobová Eliška  Mgr. Taťána Křešová  1. místo s postupem

 

 KRAJSKÉ KOLO

 V. kategorie
 
 Bitzánková Adéla   Mgr. Taťána Křešová  2. místo
 Chodobová Eliška   Mgr. Taťána Křešová  3. místo

                    LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR     SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA V KOLEKTIVNÍM PŘEDNESU

     Divadelní hra: Co je to Palber?          
     
     
 Beranová Eliška  Josef Bičiště
 Čičák Tomáš  
 Halama Štěpán  
 Hlaváčková Natálie  
 Horák Michal  
 Chowaniec Daniel  
 Klhůfek Matěj  
 Salaj Tomáš  
 Salajová Romana  
 Valůšková Adéla  
 Zupko Kryštof  

Ocenění poroty za kvalitní scénografii a kolektivní souhru                             Výsledky ostatních soutěží ve školním roce 2015/2016


                                                            Soutěže hudebního oboru
   Houslová soutěž „O cenu Václava Krůčka“ 2016 v Novém Jičíně

  I. kategorie

  Benda František   pedagog: Jarmila Gradková   2. místo
    korepetitor: Marta Ondrušková  


  

                                                                     Soutěže LDO

  Dětská scéna 2016 – recitace

  Městské kolo

  IV. kategorie

 Štěpán Halama  pedagog: Josef Bičiště  3. místo


 

                                                     Soutěže tanečního oboru  Krnovský Dance Cup 2016

 Kategorie

 Show Dance Formace  choreografie: Ratatouille  1. místo


 Kategorie

 Scénický tanec  choreografie: Mozarti  1. místo Kategorie

 Plesová Formace  choreografie: Indiáni  2. místo


                                                pedagog MgA. Ilona Malcharová
 Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2016


 Taneční skupina   choreografie: Dupkajte, nožičky   Účastnický list
    choreografie: Homo ludicra   Účastnický list


                                               pedagog MgA. Ilona Malcharová


  Výsledky taneční soutěže „O Havířovský pohár“


    Kategorie                                Choreografie
 MINI  Indiáni  2. místo

 Včelí medvídci  2. místo
 DĚTI  Stardust  1. místo

 Ratatouille  3. místo

                                            pedagog MgA. Ilona Malcharová


  Bohumínské ESO 2016 – Dům dětí a mládeže Bohumín

  Kategorie                        Choreografie
 MINI  Indiáni  3. místo
 JUNIOŘI  Stardust  3. místo
 DĚTI  Ratatouille  3. místo

 Rebelové  Účastnický list


                                          pedagog MgA. Ilona Malcharová


 
Přehled dalších článků | Datum: 27.04.2016

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov