Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2006/2007


Soutěže za školní rok 2006/2007


Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2006/2007


druh soutěže sólisté, soubory umístění

Školní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů
 
9 souborů 6 x 1. místo s postupem
3 x 1. místo

Školní kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
 
7 souborů 7 x 1. místo s postupem

Okresní kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů
 
4 soubory
3 soubory
1 x 1. místo s postupem
1 x 3. místo

Okresní kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů

 
2 soubory
4 soubory
1 x 1. místo s postupem
1 x 2. místo

Krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů
 
Kategorie III. a – zobcové flétny – Trio zobcových fléten

Kategorie I. c – Trio – 2 zobcové flétny a bubínek

Kategorie I. a – zobcové flétny – Kvarteto zobcových fléten
1. místo s postupem


1. místo s postupem1. místo

Krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
 
I. kategorie Barokní soubor 1. místo s postupem

Krajské kolo tanečních, estrádních a jazzových orchestrů
 
Kategorie I. A1 soubor – Tritonus 2. místo

Ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů
 

kategorie I. c – Trio – 2 zobcové flétny a bubínek

kategorie III. aTrio zobcových fléten
 
1. místo


1. místo


Soutěže za školní rok 2006/2007

Zvláštní ocenění poroty v Krajském kole v kategorii I. a      -     absolutní vítěz
v kategorii I. c      -     za vynikající provedení soutěžního programu
Ocenění pedagoga p. uč. Bronislava Jonszty za vynikající přípravu žáků do Krajského kola


Krajská umělecká rada udělila Diplom
za vzornou reprezentaci Moravskoslezského kraje

Baroknímu souboru:
         E.Klodová
         V. Svobodová
         M. Danelová


Triu 2 zobcových fléten a bubínku
         L. Bubíková
         J. Jarolím
         E. Bubík

Triu zobcových fléten
         P. Jonáková
         T. Kiszková
         P. Hakalová

Zvláštní ocenění poroty v Ústředním kole


Za výborný výkon – Trio – 2 zobcové flétny a bubínek
Za pedagogickou činnost p. u.č Bronislavu Jonsztovi


S uveřejněním jmen žáků ve Výroční zprávě žáci a jejich zákonní zástupci souhlasí.
S uveřejňováním svých jmen pedagogové souhlasí.Výsledky ostatních soutěží ve školním roce 2006/2007druh soutěže sólisté, soubory umístění

Oblastní přehlídka DPS
 
DPS Skřivánekkategorie I. b Zlaté pásmo

Svátky písní „Olomouc 2007“ mezinárodní festival DPS
 
DPS Skřivánekkategorie II. c Bronzové pásmo

Mezinárodní houslová soutěž v Ústí na Orlicí „Kociánova houslová soutěž“
 
Ellen Klodovákategorie II. Čestné uznání 1. stupně

Mezinárodní houslová soutěž v Dolnom Kubíněů

 
Ellen Klodovákaegorie II. Čestné uznání 1. stupně

3. ročník pěvecké soutěže „Olomouc 2006“
 
Natálie Doležalovákategorie I. 1. místoPoděkování za účast a vystoupení na krajské přehlídce

„Dětská scéna 2007“ – Ostrava
v kategorii Dětské divadlo
za představení „Hrnečku, vař…!“
vedeného Josefem Bičištěm


 

 
Přehled dalších článků | Datum: 16.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov