Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2007/2008Soutěže za školní rok 2007/2008


Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2007/2008


druh soutěže sólisté, soubory umístění

Školní kolo ve hře na kytaru
 
14 soutěžících 2 x 1. místo s postupem
4 x 1. místo
8 x 2. místo

Školní kolo ve hře na klavír
 
31 soutěžících 8 x 1. místo s postupem
15 x 1. místo
6 x 2. místo
2 x 3. místo

Školní kolo ve hře na smyčcové nástroje
 
17 soutěžících – housle
1 soutěžící – viola
2 soutěžící – violoncello
1 Koncertantní obsazení
11 x 1. místo s postupem
5 x 3. místo
1 x 2. místo
1 x 1. místo s postupem
2 x 1. místo s postupem
1 x 1. místo s postupem

Okresní kolo v komorní hře na kytaru
 
V. Funioková
F. Matzner
1. místo
2. místo

Okresní kolo ve hře na klavír
 
H. Třasková
T. Janková
L. Kohutová
E. Klodová
E. Bubík
J. Fabián
T. Jendrišáková
2. místo
3. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
1. místo s postupem

Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje sólové housle
 
M. Němcová
V. Šuterová
J. Tomis
B. Trvajová
A. Indráková
A. Pawlasová
A. Hájková
E. Klodová
J. Bilan
J. Kolár
N. Kothánková
1. místo s postupem
2. místo
1. místo s postupem
3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
1. místo s postupem
3. místo
2. místo
2. místo

Koncertantní obsazení
 
M. Delongová
T. Švec
1. místo s postupem

Violoncello
 
K. Matějičná
B. Novotný
2. místo
1. místo s postupem

Viola
 
T. Švec 2. místo


Zvláštní ocenění poroty v Krajském kole

Ellen Klodová         – absolutní vítěz I. stupně
Jarmila Gradková   – Za vynikající přípravu žáků


druh soutěže sólisté, soubory umístění

Okresní kolo Dětská scéna
 
L. Moravec 1. místo s postupem

Krajské kolo v komorní hře ve hře na klavír
 
T. Jendrišáková 3. místo

Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje
 
Housle:
M. Němcová
J. Tomis
E. Klodová

Violoncello:
B. Novotný

Koncertantní obsazení:
M. Delongová
T. Švec

3. místo
2. místo
1. místo s postupem


2. místo


2. místo
 

Krajské kolo Dětská scéna
 
L. Moravec Čestné uznání

Krajská taneční přehlídka
 
Téma „Prales“
porota udělila diplom
za komplexní zpracování tématu
    

Ústřední kolo ve hře na smyčcové nástroje
 
Housle: E. Klodová 2. místo


druh soutěže sólisté, soubory umístění

Konfrontace – el. nástoroje
 
A. Šárek
D. Vrba
D. Figura
J. Butora
T. Popovičová
stříbrné pásmo
stříbrné pásmo
zlaté pásmo
stříbrné pásmo
stříbrné pásmo

Mezinárodní Kocianova houslová soutěž 2008
 
Ellen Klodová Čestné uznání 1. stupně

Interpretační kytarová soutěž O štramberské ucho
 
T. Bilanová 3. místo

Svátky písní „Olomouc 2008“ mezinárodní festival DPS
 
DPS Skřivánek Stříbrná medaile


S uveřejněním jmen žáci a jejich zákonní zástupci souhlasí.


 

 
Přehled dalších článků | Datum: 16.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov