Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2008/2009


Soutěže za školní rok 2008/2009


Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje ZUŠ J. R. Míši, Orlová - Poruba, dne 18. a 19. března 2009Zobcové flétny
soutěžící vyučující, korepetitor umístění
1. Kategorie

Kohut Ondřej
 
Miloslava Matějičná 1. místo
klavír - Pavla Lichosytová
1. místo
2. Kategorie

Hořavková Nicole
 
Bronislav Jonszta
kytara - ing. Vladislav Petrášek
1. místo
náhradník v postupu
4. Kategorie

Bubíková Lada
 
Bronislav Jonszta
klavír - Iveta Bubíková
1. místo s postupem

Jarolím Jakub
 
Bronislav Jonszta
klavír - Magdalena Švábová
2. místo
7. Kategorie

Švábová Lucie
 
Bronislav Jonszta
klavír - Magdalena Švábová
1. místo

Hry na klarinet
2. Kategorie

Mikulec Michal
 
Bronislav Jonszta
klavír - Magdalena Švábová
2. místo
Hra na saxofon
6. Kategorie

Zielina Dominik
 
Jan Vašek
klavír - Libor Šipula
3. místo


Výsledková listina krajského kola národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
23. a 24. března 2009, ZUŠ Frýdek – Místek


 Viktorie Plawná
I.
 Monika Pustějovská  klavír – E. Grabovská  2. místo
 Marie Homolová
I.
 Markéta Janková  klavír – J. Daňková  3. místo
 Tereza Pufferová
II.
 Monika Pustějovská  klavír – E. Grabovská  3. místo
 Natálie Doležalová
V.
 Markéta Janková  klavír – J. Daňková  3. místo
 Kateřina Hoňková
VI.
 Markéta Janková  klavír – J. Daňková
 bicí – Mgr. M. Bazger
2. místo
 Agata Brzezańska
VII.
 Markéta Janková  klavír – J. Daňková
 bicí – Mgr. M. Bazger
3. místo
 Lucie Švábová
VII.
 Markéta Janková  klavír – J. Daňková
 bicí – Mgr. M. Bazger
3. místo
 Tereza Jendrišáková
IX.
 Markéta Janková  klavír – J. Daňková
 bicí – Mgr. M. Bazger
2. místo

Soutěže za školní rok 2008/2009

Trio:
 Tereza Jendrišáková
 Lucie Švábová
 Kateřina  Nesvadbová
III.
 Markéta Janková
 Jarmila Motalová
klavír:
 Jana Daňková
 Mgr. Miroslav Bazger
bicí:
 Mgr. Miroslav Bazger
 Jaroslav Sivák
 1. místo s postupem


Výsledková listina krajského kola národní soutěže ZUŠ
ve hře smyčcových souborů a žákovských orchestrů
20. března 2009, Krnov
soubory:

1. kategorie
Houslový soubor        pod vedením        p. uč. Pavlíny Nierostková        1. místo

orchestry:

2.a kategorie
Žákovský orchestr        pod vedením        p. uč. Jarmily Gradkové        1. místo

Triu zobcových fléten
         P. Jonáková
         T. Kiszková
         P. Hakalová

Zvláštní ocenění poroty houslistce Marii Němcové za sólový výkon

Žákyně je ze třídy p. uč. Jany Prefetové.výsledková listina krajského kola postupové přehlídky tanečního oboru ZUŠ Moravskoslezského kraje
3. dubna 2009, Beskydské divadlo Nový Jičín


Zvláštní ocenění poroty za výtvarné hledání proměn v pohybu i prostoru

Filmová hudba: Proměny – ZUŠ Leoše Janáčka Havířov, vyuč. Eva Křenková


Výsledková listina krajského kola národní soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje, komorní a souborové hře lidových nástrojů
27. 3. 2009 - ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov - Podlesí

III. Kategorie
Cimbálová muzika Vonička        pod vedením        Ing. Roberta Pikaly        1.místo s postupem

S uveřejněním jmen žáků ve Výroční zprávě žáci a jejich zákonní zástupci souhlasí.
S uveřejňováním svých jmen pedagogové souhlasí.


Soutěže za školní rok 2008/2009

Úspěchy na mezinárodní soutěži ve Vidnavě
15. ročník interpretační soutěže Karla Ditterse z Dittersdorfu,

která proběhla ve dnech 16. -17. října 2008.

Soutěže se zúčastnila dvě smyčcová tria.
Obě tria získala v silné konkurenci krásné 3. místo.
BLAHOPŘEJEME

Mladší trio


Starší trio

Mladší trio ve složení:
Anna Hájková - housle
Marie Němcová - housle
Tereza Janková - klavír

Starší trio ve složení:
Tomáš Švec - housle
Marie Delongová - housle
Tereza Jendrišáková - klavír.

Žáky připravovaly p. uč. Jana Prefetová a Věra Hovořáková.

Obě tria


Na Mezinárodní pěvecké soutěži Janáčkovy Hukvaldy v červnu 2009
získala žákyně Lenka Mudráková
ze třídy p.uč Heleny Neuwirthové

2.místo
Ústřední kola národní soutěže ZUŠ
- ve školním roce 2008/2009


Vítězové Krajských kol s postupem do Ústředního kola, mají slavnostní ocenění za vynikající reprezentaci Moravskoslezského kraje 2. června 2009 v Hradci nad Moravicí spojené s koncertem, na kterém bude účinkovat Lada Bubíková a pěvecké trio v obsazení Tereza Jendrišáková, Lucie Švábová a Kateřina Nesvadbová.

Hra na zobcovou flétnu
IV. kategorie:

Lada Bubíková  1. místo
klavír Iveta Bubíková
vyučující Bronislav Jonstza

Komorní zpěv
III. kategorie
pěvecké trio 1. místo
Tereza Jendrišáková
Kateřina Nesvadbová
Lucie Švábová

klavír Jana Daňková, Mgr. Miroslav Bazger
bicí Jaroslav Sivák
vyučující Markéta Janková, Jarmila Motalová
Hra na lidové nástroje
III. kategorie

Cimbálová muzika Vonička 3. místo
umělecký vedoucí ing. Robert Pikala


 
Přehled dalších článků | Datum: 16.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov