Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2010/2011

....

Soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT ve hře na smyčcové nástroje a klavír ve školním roce 2010/2011Březen Krajské kolo ve hře na klavír
  1. místo s postupem Ellen Klodová ze třídy uč. Marty Ondruškové
Duben
Krajské kolo ve hře na housle

1. místo s postupem Ellen Klodová ze třídy uč. Jarmili Gradkové
 
Krajské kolo ve hře na violoncello
1. místo Ondřej Kohut ze třídy uč. Mgr. Lukáše Novotného
3. místo Markéta Matyášová ze třídy uč. Mgr. Lukáše Novotného

Ústřední kolo ve hře na klavír
ČÚ Ellen Klodová ze třídy uč. Marty Ondruškové

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2011
Diplom tanečnímu sboru oboru ZUŠ Leoše Janáčka pod vedení uč. Ilony Malcharové za skupinovou interpretaci a pohybové obrazy
Květen
Ústřední kolo ve hře na housle
  3. místo Ellen Klodová ze třídy uč. Jarmili Gradkové

Přehlídka tanečního oborů ZUŠ Moravskoslezského kraje
Diplom tanečnímu oboru ZUŠ Leoše Janáčka pod vedením uč. Ilony Malcharové za celkové zpracování a přirozený projev dětí

Červen

Mezinárodní soutěžní festival pěveckých sborů Svátky písní Olomouc
  Dětský pěvecký sbor Skřivánek pod vedením uč. Jarmili Motalové získal Bronzové pásmo

Krajský úřad Moravskoslezského kraje udělil diplom výtvarnému oboru pod vedením uč. Mgr. Evy Prefetové za vzornou reprezentaci MSK v ústředním kole soutěže žáků ZUŠ


Srdečně blahopřejeme


 
Přehled dalších článků | Datum: 16.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov