Zaměstnanci školy


Přehled našich zaměstnanců Základní umělecké školy Leoše Janáčka v Havířově:


Ředitel školy

Ing. Anna Mikulová


Zástupce ředitele

Šipula Libor


Oddělení klávesových nástrojů

Daňková Jana - klavír
Giecková Jarmila - klavír, korepetice
Hovořáková (Zotyková) Věra - klavír, korepetice
Mgr. Chobot Filip - klavír, korepetice
Mgr. Křešová Taťána - el. klávesy, akordeon
Kulla Roman - el. klávesy, akordeon, počítačová hudba
Lichosytová Pavla - klavír, korepetice
Motalová Jarmila - klavír
Ondrušková Marta - klavír, korepetice
Paclová Jarmila MA MA - klavír
Palowski Bronislav - klavír
Šipula Libor - el. klávesy, korepetice
Švábová Magdalena - klavír, korepetice
Volná Ivona - klavír, korepetice


Oddělení smyčcových nástrojů

Erlebach Jiří - housle, smyčcový orchestr
Gradková Jarmila - housle, viola
Bc.Nierostková Pavlína - housle, houslový soubor
Mgr. Novotný Lukáš - violoncello, kontrabas
Prefetová Jana - housle, viola, smyčcový orchestr


Orchestry

Prefetová Jana - Školní orchestr
Erlebach Jiří - Školní orchestr
Bc.Nierostková Pavlína - Smyčcový soubor


Oddělení strunných nástrojů

Giecková Jarmila - harfa
Šelešovský Igor - kytara
Mgr. Špalek Petr - kytara
Vaněk Martin - kytara
Zeman Petr - baskytara


Oddělení pěvecké

MgA. Kullová Lenka
Motalová Jarmila
Neuwirthová Helena
Pustějovská Monika


Pěvecké sbory

MgA. Kullová Lenka - přípravný pěvecký sbor Notička
Pustějovská Monika - pěvecký sbor Skřivánek


Oddělení dechových nástrojů

Grigor Václav - žesťové nástroje
Jonszta Bronislav - klarinet, zobcová flétna
Klegová Ivana - příčná flétna, zobcová flétna
Kulla Roman - zobcová flétna
Kielar Hugo - zobcová flétna, fagot, saxofon
Matějičná Miloslava - žesťové nástroje, zobcová flétna, flétnový soubor
Bc.Nierostková Pavlína - zobcová flétna
Palowski Bronislav - žesťové nástroje, zobcová flétna
Ševčík Martin - klarinet, zobcová flétna
Wilková Karolína - zobcová flétna
 

Oddělení literárně - dramatického oboru

Bičiště Josef


Oddělení výtvarného oboru

Mgr. Krzystková Lucie
Mgr. Špalková Prefetová Eva


Oddělení bicích nástrojů

Mgr. Bazger Miroslav


Oddělení taneční

MgA. Malcharová Ilona


Hudební nauka

Erlebach Jiří
Wilková Karolína
Mgr.Martynková Šárka - mateřská dovolenáMuzika Vonička 

Mgr.Gelnar Martin


Sekretariát

Valošková Květoslava


Ekonom

Ing. Martinů Alice


Referent správy majetku

Anna Uhlová


Školník

Hloušek Jiří


Úklid

Poláková Ingrid
Vačková Dagmar
 
 
Přehled dalších článků | Datum: 11.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem. 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

   ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

  VIDEO