Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2009/20010

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.


Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2009/20010


Zůstatky k 31.8.2009

 
pokladna
účet u ČS
CELKEM
27.417,50
35.444,86
62.862,36


Příjmy
Příspěvky SRPŠ
Výtěžky z koncertů,soutěží apod.
Úroky
 CELKEM
72.290,00
54.595,00
7,04
126.892,04


Výdaje
Koncerty,soutěže,dárky pro absolventy apod.
Akce pro děti
Provozní režie( poplatky v bance,poštovné apod.)
Vybavení školy
 
CELKEM
69.235,00
5.087,00
1.176,00
70.971,00
146.469,00

Příjmy
Výdaje
126.892,04 146.469,00


Zisk
Zůstatky k 31.8.2009

 

účet u ČS
pokladna
CELKEM
-19.576,96
31.379,40
11.906,00
43.285,40


V Havířově, dne 9.11.2010 Zpracovala: Účetní SRPŠ - Havlisová V. 
Přehled dalších článků | Datum: 01.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov