Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2010/2011

SRPŠ pomáhá při různých vystoupeních žáků, absolventských koncertech, organizačně a finančně zajišťuje zájezdy pro nejlepší žáky školy, oslavy Dne dětí, návštěvy koncertů a divadel, soutěže a podobně.

Zpráva o hospodaření SRPŠ při ZUŠ L.Janáčka Havířov za školní rok 2010/2011


Zůstatky k 1.7.2010


pokladna   11.906,00
účet u ČS  31.379,40

CELKEM: 42.285,40Příjmy
Příspěvky SRPŠ
Výtěžky z koncertů,soutěží apod.
Úroky
 CELKEM
61.570,00
45.666,00
3,79
107.239,79


Výdaje
Koncerty,soutěže,dárky pro absolventy apod.
Akce pro děti
Provozní režie( poplatky v bance,poštovné apod.)
Vybavení ZUŠ - podlahová krytina pro taneční oddělení
 
CELKEM
57.283,00
4.643,00
1.265,00
32.525,00
95.443,00

Příjmy
Výdaje
107.239,79 95.443,00


Zisk
Zůstatky k 31.8.2009

 

účet u ČS
pokladna
CELKEM
11.796,79
35.560,19
19.522,00
55.082,19


V Havířově, dne 20.11.2011 Zpracovala: Účetní SRPŠ - Havlisová V.


Cantabile
Pěvecká skupina Cantabile byla založena asi před 17 lety a jejím uměleckým vedoucím je František Trnka. Svůj repertoár zaměřuje na písničky V+W+J a divadla Semafor, dnes však svou pozornost obracejí k světovým hitům
( Beatles, ABBA, Gershwin, Ellington a další).

V červnu letošního roku chystá vydání svého 4. CD se svými hity.


 
Přehled dalších článků | Datum: 11.02.2013

Sdílet:

                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov