Fotogalerie


Podívejte se na naše realizované společenské akce, koncertů jak našich žáků, absolventů tak i učitelů, fotografie ze školních vernisáží, z výletů apod.. V naší fotogalerii zkrátka najdete obsáhlý archív různých akcí ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově. Přejeme příjemnou zábavu.

Průběžně aktualizujeme...

Absolventské koncerty

Koncerty učitelů

Vánoční koncerty

Taneční akademie

Soutěže

Vernisáže

Aprílová kytara

Dětské dny

Mikuláš

Ostatní akce

Havířovská nota
Foto 3Foto 117Foto 10Foto 6Foto 10
Celkový počet kategorií: 168 | Celkový počet fotografií: 4620 | Celkem zhlédnutí fotografií: 2777729
                                  Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
příspěvková organizace


Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
736 01 Havířov - Podlesí
IČO 62331647
tel.: 59 64 11 064,607 208 729
733 558 382
vstupenky na koncerty: 606 903 452
e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
            reditelka@zuslj-havirov.cz
            zusljh@po-msk.cz

                             Organizace
Základní umělecká škola Leoše Janáčka
        je příspěvkovou organizací zřizovanou
                 Moravskoslezským krajem.


 
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Základní umělecká škola
Leoše Janáčka


Činnost je finančně podporována statutárním městem Havířov