Fotogalerie 23.03.2017 - O kočičím zpívání aneb bez učení to nejde

Zpět do fotogalerie

 

  Foto 1

  Foto 1

  Zobrazeno: 407x

  Foto 2

  Foto 2

  Zobrazeno: 443x

  Foto 3

  Foto 3

  Zobrazeno: 410x

  Foto 4

  Foto 4

  Zobrazeno: 418x

  Foto 5

  Foto 5

  Zobrazeno: 448x

  Foto 6

  Foto 6

  Zobrazeno: 402x

  Foto 7

  Foto 7

  Zobrazeno: 378x

  Foto 8

  Foto 8

  Zobrazeno: 372x

  Foto 9

  Foto 9

  Zobrazeno: 403x

  Foto 10

  Foto 10

  Zobrazeno: 404x

  Foto 11

  Foto 11

  Zobrazeno: 390x

  Foto 12

  Foto 12

  Zobrazeno: 412x

  Foto 13

  Foto 13

  Zobrazeno: 415x

  Foto 14

  Foto 14

  Zobrazeno: 360x

  Foto 15

  Foto 15

  Zobrazeno: 373x

  Foto 16

  Foto 16

  Zobrazeno: 345x

  Foto 17

  Foto 17

  Zobrazeno: 341x

  Foto 18

  Foto 18

  Zobrazeno: 394x

  Foto 19

  Foto 19

  Zobrazeno: 388x

  Foto 20

  Foto 20

  Zobrazeno: 375x

  [12 3 4 
                                      Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
  příspěvková organizace


  Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
  736 01 Havířov - Podlesí
  IČO 62331647
  tel.: 59 64 11 064,607 208 729
  733 558 382
  vstupenky na koncerty: 606 903 452
  e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
              reditelka@zuslj-havirov.cz
              zusljh@po-msk.cz

                               Organizace
  Základní umělecká škola Leoše Janáčka
          je příspěvkovou organizací zřizovanou
                   Moravskoslezským krajem.   
  Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

  Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
  Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
  Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

  Základní umělecká škola
  Leoše Janáčka


  OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

     ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

  Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

  Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

  V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

    VIDEO