Fotogalerie 14.12.2017 - Taneční akademie

Zpět do fotogalerie

 

  Foto 81

  Foto 81

  Zobrazeno: 98x

  Foto 82

  Foto 82

  Zobrazeno: 102x

  Foto 83

  Foto 83

  Zobrazeno: 101x

  Foto 84

  Foto 84

  Zobrazeno: 104x

  Foto 85

  Foto 85

  Zobrazeno: 111x

  Foto 86

  Foto 86

  Zobrazeno: 105x

  Foto 87

  Foto 87

  Zobrazeno: 108x

  Foto 88

  Foto 88

  Zobrazeno: 102x

  Foto 89

  Foto 89

  Zobrazeno: 110x

  Foto 90

  Foto 90

  Zobrazeno: 112x

  Foto 91

  Foto 91

  Zobrazeno: 106x

  Foto 92

  Foto 92

  Zobrazeno: 108x

  Foto 93

  Foto 93

  Zobrazeno: 104x

  Foto 94

  Foto 94

  Zobrazeno: 108x

  Foto 95

  Foto 95

  Zobrazeno: 111x

  Foto 96

  Foto 96

  Zobrazeno: 103x

  Foto 97

  Foto 97

  Zobrazeno: 107x

  Foto 98

  Foto 98

  Zobrazeno: 104x

  Foto 99

  Foto 99

  Zobrazeno: 102x

  Foto 100

  Foto 100

  Zobrazeno: 108x

  1  ... 2 3 4 [56 
                                      Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
  příspěvková organizace


  Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
  736 01 Havířov - Podlesí
  IČO 62331647
  tel.: 59 64 11 064,607 208 729
  733 558 382
  vstupenky na koncerty: 606 903 452
  e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
              reditelka@zuslj-havirov.cz
              zusljh@po-msk.cz

                               Organizace
  Základní umělecká škola Leoše Janáčka
          je příspěvkovou organizací zřizovanou
                   Moravskoslezským krajem.   
  Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

  Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
  Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
  Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

  Základní umělecká škola
  Leoše Janáčka


  OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

     ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

  Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

  Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

  V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

    VIDEO