Fotogalerie 08.01.2019 - Vernisáž Výtvarného oboru v kině Centrum

Zpět do fotogalerie

 

  Foto 41

  Foto 41

  Zobrazeno: 111x

  Foto 42

  Foto 42

  Zobrazeno: 121x

  Foto 43

  Foto 43

  Zobrazeno: 118x

  Foto 44

  Foto 44

  Zobrazeno: 109x

  Foto 45

  Foto 45

  Zobrazeno: 95x

  Foto 46

  Foto 46

  Zobrazeno: 94x

  Foto 47

  Foto 47

  Zobrazeno: 90x

  Foto 48

  Foto 48

  Zobrazeno: 102x

  Foto 49

  Foto 49

  Zobrazeno: 111x

  Foto 50

  Foto 50

  Zobrazeno: 117x

  Foto 51

  Foto 51

  Zobrazeno: 88x

  Foto 52

  Foto 52

  Zobrazeno: 80x

  Foto 53

  Foto 53

  Zobrazeno: 88x

  Foto 54

  Foto 54

  Zobrazeno: 93x

  Foto 55

  Foto 55

  Zobrazeno: 73x

  Foto 56

  Foto 56

  Zobrazeno: 100x

  Foto 57

  Foto 57

  Zobrazeno: 90x

  Foto 58

  Foto 58

  Zobrazeno: 93x

  Foto 59

  Foto 59

  Zobrazeno: 75x

  Foto 60

  Foto 60

  Zobrazeno: 87x

  1 2 [34 
                                      Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka,
  příspěvková organizace


  Sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a,
  736 01 Havířov - Podlesí
  IČO 62331647
  tel.: 59 64 11 064,607 208 729
  733 558 382
  vstupenky na koncerty: 606 903 452
  e-mail: sekretariat@zuslj-havirov.cz
              reditelka@zuslj-havirov.cz
              zusljh@po-msk.cz

                               Organizace
  Základní umělecká škola Leoše Janáčka
          je příspěvkovou organizací zřizovanou
                   Moravskoslezským krajem.   
  Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

  Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
  Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
  Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

  Základní umělecká škola
  Leoše Janáčka


  OSLAVILI JSME 25. VÝROČÍ

     ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí  oslavila ve školním roce  2015/2016 25. výročí svého založení. Již od svého vzniku v roce 1990 patří mezi organizace, které se v Havířově podílí na kvalitním uměleckém vzdělávání dětí a studentů a také na kulturním životě města.

  Škola díky uměleckému tvoření žáků i pedagogů každý den ožívá tóny linoucími se z učeben, barvami vystavovaných obrázků, siluetami tanečníků a herců. Jejím cílem je nejen děti „něco naučit“, ale především ukázat jim cestu k tvůrčímu trávení volného času a pomoci jim najít krásu umění ve všech jeho podobách.

  Každý rok škola pořádá desítky koncertů a představení, žáci výtvarného oboru se pravidelně prezentují na výstavách v prostorách školy. Ty se tak přirozeně stávají velkou galerií, která neodmyslitelně patří k charakteristické výzdobě budovy školy. A zároveň vystihují podstatu naší základní umělecké školy – přirozené propojení čtyř uměleckých oborů a vytvoření inspirativního prostředí pro děti, které se do ní budou rády vracet.

  V letošním roce ZUŠ navštěvuje na 800 dětí, vyučuje je 37 pedagogů, a společně s rodiči, přáteli a partnery školy oslaví 25. výročí řadou zajímavých akcí.

    VIDEO